Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 199

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 199

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Eerste deel.

2 minuten leestijd

ZOND. IX. HOOFDSTUK

en

eenvoudig

even

gevoelt,

van den wil des Heeren ingewikkeld

bij

193

II.

nu de werking

geleidelijk en natuurlijk als

de planten en stroomen

even saamgesteld,

is,

dooreengevlocliten worden de beschikkingen Gods zoodra

en

deze tweede oorzaken gaan werken.

en

goddelijke

dat

men hierom

En

het

is

om

deze meerdere majesteit

die in dit beheerschen der tweede oorzaken ligt,

wijsheid

vooral en hieraan in bijzonderen zin den

naam van raad

des Heeren heeft gegeven.

Deze

raad

Heeren

des

nu

engelen en over de menschen,

zij

over alle redelijk schepsel, over de ze

nog stonden of gevallen

zijn

;

en

hemelsche of aardsche personen, maar ook over hunne

over

enkel

niet

gaat 't

familiën, geslachten,

stammen, natiën en volken; over de dooreenstrenge-

ling en afsluiting in het leven dezer volken

;

en alzoo over heel de mensch-

heid in al haar vertakkingen en in al het verloop van haar geschiedenis.

En

nu

hier

is

en gansch majestueuse

het, dat zich ontdekt die groote

beschikking of voorbeschikking des Heeren, die onder alle deze millioenen

en billioenen van wezens, én het leven van elk wezen op zich zelf én het

verband

van

saam, én het richten 'van den enkele en van de ge-

allen

heelheid op zijn hoogste einde, bepaald heeft.

Nu

toch ontstaat er tweeërlei wet en ordinantie. Eenerzijds de wet die

God

de Heere aan engelen en menschen gaf, in zooverre

zijn,

opdat

en

zij

de wet des levens die God de Heere

anderzijds

voorgenomen,

zij

om

dienovereenkomstig het

den enkele zoowel

van de geheelheid

als

lot

bij

tweede

de

zulk

een

twee

bepalingen

En

wil, zelf

heel

hoogste,

en,

te leiden {zijn

zijn

God handelen,

mensch

En daarom

zich vermeet,

is

het

om

die

met onderlating van Gods geopen-

naar Gods verborgen wil

te willen

handelen.

vanzelf tot onze slotsom.

juist daarin dat

tweede

vrije

toch

keeren,

te

komen we dan

zoo

Immers de

wet handelt God met den mensch.

om

had

en

zelf te regelen

schrikkelijke hoovaardij, zoo een

zich zelven

;

van engel en meusch, van

verborgen wil.) Naar de eerste wet moet de mensch voor

naar

baarden

tweede oorzaken

zelven die wet volbrengen zouden {zijn geopenbaarden wil)

God de Heere

deze twee deed,

t.

w. én dat Hij

oorzaken in engel en mensch zelf inschiep, én dat Hij

het aanzijn van de engelen- en menschenwereld richt op een

door

Hem

verordend oogmerk of einde, en bewerkt dat

reikt wordt, daarin vooral

wordt die raad Gods

„raad" in vollen

dit

be-

zin,

en

wel gelijk onze Catechismus het uitdrukt, een eeuwige raad.

Overweeg toch dingen altoos deze eerst alzoo

wel, dat de opeenvolging in het tot stand is

:

Eerst

komt de zaak

E VOTO DOBDR.

I.

is

er een gedachte,

tot stand.

Een

dan

is

veldheer, die

komen

der

er een woord, en

met

zijn

13

troepen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 199

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken