Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 56

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Vierde deel.

2 minuten leestijd

58

XXXIX. HOOFDSTUK

ZOND.

maar

mensch

hoogen God

den

voor

zich

waar

kringen,

in

eisch tot gehoor saamheid komt, dwingt ge den

met den

ge

als

III.

te

Want

buigen.

den Heere onzen God geen sprake meer

van

wel gehoorzaamheid afgevergd; maar in heel anderen die de wereld kent,

heid,

anders

ge

straf

óf een doen

dat het zoo moet, of ook

inziet

zelf

is

onderwerpen aan zeker bevel

te

maar

;

nog

is,

De gehoorzaam-

zin.

wat u gezegd wordt, omdat ge gehoorzamen omdat

of ook geen geld ontvangt; een

krijgt

wel wordt er ook

omdat ge overeenkwaamt om u nog

dit alles is

in het minst niet

het echte beginsel waarvan de gehoorzaamheid, als geestelijke kracht uit-

Gehoorzamen

gaat.

gezegd

voor

delijkheid

den vollen

omdat ge

wordt,

macht over u

zegt

in

in

uw

dan

ontnomen,

is.

En

uw

kort te doen aan te

degradeeren

gaf,

om

te gebieden

uw God

en dengenen

te

is,

gehoorzamen hebt, u

en zoo kan het niet anders,

;

te

gehoorzamen, schijnt u

van uw

aan

te

te

randen,

heerlijkheid als

mensch

ik

mensch. ;

want

al

schuilt juist daarin, dat ge naar den beelde als beeldrager

in zulk een zin gehoor-

vrijheidsbesef, de majesteit als

natuurlijk juist omgekeerd

is

en de verantwoor-

Is dus eenmaal de diepe overtuiging

of ook het enkele denkbeeld van blindelings

Het

dat wie u het

zijt,

gelooft ge ook niet meer aan het bestaan van machten,

aan wie God het recht

en u

dat ge doet wat u

te gebieden,

Heere uw God, omdat Hij God

den

ge

u

alleen den Heere

van Godswege over u gesteld

dat

om

eigen ordinantie draagt.

zijn

is

conscientie overtuigd

heeft, recht bezit

zamen nu kunt ge en moogt ge die

woords

zin des

Gods steeds van God

uw

Gods geschapen

zelf afhankelijk zijn

en dus

zijt,

Maar de

moet.

wereld verstaat dit niet meer. Ze ziet in den hoogen grooten mensch een in

hem

zelfrustende heerlijkheid, en

nu

oordeelt ze, dat aan deze groot-

heid van den mensch wordt te kort gedaan, zoo die hooge

nederbukken,

en

hem

wordt.

gezegd

uit

evenzeer

op

onze

gehoorzaamheid moet denken, spreken en doen wat

Want

gehoorzamen volstrekt

mensch moet

wel op, naar luid der Schrift

let er

niet alleen in onze handelingen en daden,

gedachten en woorden. Ook het geloof

is

ligt

maar

het

slaat

een gehoor-

aan de ivaarheid, en ook onze gedachten moeten we gevangen geven. Reden waarom de wereld zoo onverzettelijk tegen Gods Woord op-

zaam

komt.

zijn

Ook

die

Schrift eischt onderwerping en gehoorzaamheid aan wat

ze ons openbaart, en juist deswege

verbroken het

worden.

Het

moet de

autoriteit ook

van die Schrift

is nu, gelijk voor drie duizend jaren,

wild geroep uit den tweeden

Psalm:

nog

altoos

„Laat ons hunne banden ver-

scheuren en hun touwen van ons werpen". Maar juist daarom geldt nog thans, als toen, de goddelijke ironie, die in

den hemel woont,

zal

waarmee de psalmist

uitroept:

„Hij,

lachen, de Heere zal ze bespotten, zeggende

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken