Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 255

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 255

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

;

ZOND. XXII. HOOFDSTUK IX.

Vandaar dat men

mas en vroeg

Barnahas, van wien Paulus scheidde,

bij

van

sporen

Chiliasme

dit

den Her-

ontdekken kan,

terwijl

omgekeerd

bij

Romanus, Polycarpus, Ignatins, en ande-

ren, deze voorstelling geheel ontbreekt. Niet licht

zou deze Chiliastische voor-

dan ook kracht hebben erlangd, indien de sekte der Montanisten

stelling

had

niet

maar om

aangegrepen

met

zich

En

doen uitspreken. dat

Chiliasme

steeds helderder bewustheid tegen dit Chiliasme te

sinds

kerk

de

en in haar apocalyptisch fanatisme verbreid

daardoor dan ook de orthodoxe kerk almeer lont te doen

juist

en

ruiken,

regel,

in

zoovele anderen, die onder Joodsche invloeden stonden, reeds

bij

zuiverder scribenten, als Clemens,

ze

255

blijft

van

het alle eeuwen door dan ook vaste stel-

Christus

haar rechtzinnige ontwikkeling

in

als kettersch veroordeelt, terwijl

dit

omgekeerd, zoo dikwijls de sekte

opkomt en afwijking van het geloof doordringt,

altoos ook

weer

dit

oude

Chihasme opkomt. Eeeds

in

Christelijke

worpen,

en

de

waarheid al

eeuw

derde

vond

staat het

dan ook

vast, dat de

stroom der

het Chiliasme als vreemd bestanddeel heeft uitgehet

dagen van Augustinus

tot in de

bij

sommige

vreemdsoortige leeraars, en niet minder in sommige kringen uit het volk,

nog warme zoo

ernstig

na

zijn

Eerst

pleitbezorgers, toch heeft Augustinus dezen zonderlingen

en

protest

tegen

in

het

einde

een

der Middeleeuwen duikt het

Joachim van

ouden trant

het sektewezen in de Joris,

veilig

zeggen kan, dat

het Chihasme eeuwenlang het hoofd niet weder opstak.

sekten, die onder

weer

men

zoo afdoende bestreden, dat

droom

op.

En

Peter de Oliva

Floris,

met de dweepzieke e.

a.

zich vormden,

toen in de dagen der Hervorming nogmaals

Wederdoopers

was het met name David

herleefde,

geheel kettersche dweper uit Delft, die den ouden strijd voor

het Chiliasme hernieuwde.

De

echte

Hervormers

daarentegen

hielden

wandelend

kerk

en

Augustinus'

;

maar

voetspoor

steeds, in het spoor der

Hervorming

der

er

nooit

ééne

uit

al

Synoden uitspraken,

om

de Chiliastische

wat in deze Belijdenisgeschriften

over de tegenstelling tusschen den Dienst der

Schaduwen en der Vervul-

over het geestelijk karakter van Jezus' Koninkrijk en over de laatste

dingen voorkomt,

sluit evenals

onze Nederlandsche Confessie, de mogelijk-

heid van een Chiliastische verwachting beslist

Waar

als

voor zooveel de kerken

haar midden opgegaan,

voorsteUing te verdedigen. Integendeel,

ling,

En

zich in haar Belijdenis of op haar

stem

oude

drukkend, het Chihasme

vrucht van Joodsch-vleeschelijken zin bestreden.

is

Noch

maar met één enkel woord

Luther, noch Zwingli, noch Calvijn hebben ook

aan deze oude dwahng voet gegeven

zich verre van.

er

onze Hervormers het juist in

Rome

uit.

Dit kon ook niet anders.

wraakten, dat Rome's kerk de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 255

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken