Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 169

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 169

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

ZOND. XXIÖ. HOOFDSTUK

169

II.

Ziehier wat dit geschil beduidt.

De

Uitverkiezing

is

kwam

eeuwig,

De

de grondlegging der wereld.

dus niet na de Schepping, maar voor

Uitverkiezing was een daad

Wezen

het uitdrukt, nog in het Eeuwige werkte. Kortom, de Uitverkiezing

Men kan bepaald

dat

vooruitzien

delijk

daarna

alsnu

Toen God de Heere

hij

de

zou kunnen vallen.

menschheid

gevallen en verloren voor

die

Hij

meening,

menschheid eerst

alzoo

Hem

behouden,

te

eeuwig verderf. Dit de

eeuwig Raadsbesluit

En

toen Hij nu in zijn god-

feitelijk

gevallen voor zich zag

deze tallooze menigte, die in zijn goddelijke gedachte

uit

als

van

in zijn

deze gevallen en verloren personen zich voorstellende,

al

besloot

is.

Hij menschen zou scheppen, besloot Hij dien mensch

zóó te scheppen, dat

liggen, heeft Hij

ding geworden

alle

zich dit op tweeërlei manier voorstellen.

of zeggen:

had,

men

een deel van het Besluit of van den

is

Eaad des Heeren, waaruit en waardoor Doch nu kan men

die, gelijk

en eerst later uitging en

inbleef,

is

lag, er

een zeker aantal uitverkoren,

Hij de overigen overliet aan

terwijl

hun

het gevoelen van de Infralapsarii of voorstanders

dat de Uitverkiezing plaats greep, nadat

God

zich de

gevallen voorgesteld had.

als

Maar andere godgeleerden konden met

nemen

deze voorstelling geen vrede

en merkten op: dat de kinderen Gods dan in hun schepping als M(e< uit-

verkorenen

hun

na

eerst

optreden;

Hier hokte

A

eerst

voorwerpen

val

geschapen

en

B

te

Besluit Gods. Eerst een besluit

En

ten tweede een ander be-

om, nu God vooruit had gezien dat ze niet staande zouden

sluit,

ze uit te verkiezen tot zaligheid door genade.

Ze werkten

los naast elkander.

tusschen beide in lag de

dan was

om

scheppen, en wel met de dubbele mogelijkheid:

óf dat ze vielen of dat ze staande bleven.

uit,

worden, daarna vallen, en

de goddelijke Uitverkiezing worden.

van

Er kwam een dubbel

iets.

personen

de

maar

vrije

niet door

blijven,

Deze besluiten nu stonden

Want

van het een op het ander.

wilskeus des menschen. Viel die keuze goed

alle verkiezing overbodig,

en slechts voor het geval, dat de

En

mensch

slecht koos, kon al de heerlijkheid der Verkiezing uitkomen.

dit nu,

of de Verkiezing door zou gaan of achterwege blijven, hing af van

een bloot vooruitzien. God zag vooruit hoe die mensch kiezen zou, en zag dat

vallen zou.

En daarna nu kwam

niet eeuwig,

maar

hij

feitelijk

wierd

ze

een

booze

men

zou.

Dit

en

in de

de Uitverkiezing.

Ze was dus

gedachte pas na den val intredend, en

gaande gemaakt niet door het eeuwig welbehagen, maar door

daad

des

menschen,

waarvan

nu dorsten deze godgeleerden

de verwerping van Ezau

is

God

vooruitzag,

dat

niet aan. Bij de verkiezing

er in de Heilige

ze ko-

van Jacob

Schrift geen spoor

noch

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 169

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken