Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 548

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 548

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

548

ZOND.

tusschen

andere

die

veel

XXVI. HOOFDSTUK

Vil.

gemeenschap, waardoor

rijkere

hem

alsnu

hij

ook kennen leert als den Koning zijner kerk en het Hoofd van zijn volk.

moet u daardoor dus nooit

Gij

de war laten brengen. Het

in

is

volkomen

waar, dat we eerst door den heiligen Doop, voor wat ons geloof aangaat,

met ons Verbondshoofd, Lichaams

gemeenschap

in

dat

waar,

met

Koning

den

en

treden,

de

eer

eerst

in te zoeken.

Koning

verheerlijkten

ment voor u

leven.

Ongetwijfeld

oogenblik

Maar

Wie

En

dat

af,

hij

was

toch

en toch

het evenzoo

is

ivierd.

weer merkt en

eerst als ge

is

man

er

mee

als

hoe

aan

uw

een heilig Sacra-

met een aangeworven

als

inziet,

volle aansluiting

komt, gaat de Doop

tot stand

Het

deze

is

;

den Doop slechts aanbinding

in

den heiligen Doop voor uw geloof de

in

te

verlaagt het Sacrament, en houdt op, er een heilige

ziet,

genadewerking

toediende

den Doop ééne plaque met Jezus

eerst door

hij

kerk

de

De stokbewaarder

ziele bestaat.

hem den Doop

ook

apostel

Verlies dit dus nooit uit het oog.

aan

het even volkomen

is

gedoopt zou worden, geloofde in den Heere Jezus Christus

die

waar, dat

niettemin

reeds vóór onzen Doop een persoonlijke gemeenschap tus-

er

schen ons hart en den Redder onzer Philippi,

der kerk en het Hoofd des

krijgsknecht.

reeds aan den veldheer verbonden van het eerste

aangeworven wierd en in die aanwerving toestemde.

nog

dit

slechts

een

En

voorloopige betrekking.

eerst

als

straks die aangeworven soldaat in zijn uniform wordt gestoken, voor

het

vaandel treedt en den krijgseed

volkomen

veldheer

zijn

strijder

gelegd,

onder dien legervorst, tot

en

geldt

zijn corps

hem en

de band tusschen

aflegt, is hij

van

die ure af voor een

behoorende, en dealende in zijn

zegepraal en in zijn leed. Zelfs de verhouding tusschen twee jonge personen,

moge

die elkaar huwelijksbelofte gaven,

de

zelve gedurig den

Schrift

En nu

huwelijk vergelijkt.

heilig

dit toelichten,

band met onzen Heiland gaat het immers ook

met elkaar

bij

bij

door,

dat ze reeds lang eer ze huwden,

king

stonden, en tot op zekere hoogte elkaar toebehoorden.

daar immers dien van het die verloofden

in bijzondere' betrek-

Hun

zijdsche betrekking toch ontstaat niet eerst door het huwelijk,

reeds vooruit bestaan,

En

een huwelijk tusschen hen mogelijk te maken.

toch, hoe innig en teeder die betrekking ook reeds

toch

is

staat

van

man

vindt.

king

moge geweest

zijn,

het de volle en rijke gemeenschapsbetrekking nog niet. Deze ontdoor

eerst

krachtens

iets

om

weder-

maar moest

deze

de

huwelijkssluiting

en vrouw.

Wie

ten

staan, en

van de

daad van huwelijkssluiting, en zoo treden ze eerst

Doop

hem

liefde

tot

elkander

Juist dus hetzelfde wat zal

men

de volle gemeenschap bij

den heiligen Doop

komen, moet reeds vooraf met Jezus

in zijn hart reeds trouw

Christi

in

hebben gezworen,

gesmaakt hebben. En toch, eerst

in betrekja,

reeds

als het einde-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 548

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken