Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 320

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 320

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Vierde deel.

2 minuten leestijd

322

ZOND.

Zondagsafdeeling genaderd

tigste

zijn,

men

het anders en beter mocht verwacht hebben, deed de zaak van

het Gebed in 70 duodecimo bladzijdtjes

Dit lag stellig niet aan de min-

af.

van het onderwerp, want wie kan aan het Gebed

aantrekkelijkheid

dere

de toelichting van den Hei-

bij

is

I.

dusver schier altoos stiefmoederlijk bedeeld. Zelfs Voetius, van

delberger

wien

XLV. HOOFDSTUK

hem

toekomen, of de geestelijke warmte, die

tegenstraalt, doet reeds van

verre weldadig aan. Neen, de oorzaak school elders en het heeft zijn nut,

hierop iets meer opzettelijk de aandacht te vestigen. Bij de toelichting

komt het

geschrifte,

van den Heidelberger, in de eerste plaats

't zij

in de predicatie, 't

aan op de

zij

in

op den inhoud,

stoffe,

het ondertcerp dat u ter overdenking en ter verklaring wordt aange-

op

Nu

boden.

was

Catechismus,

de twee eerste deelen van den

die stoffe, die inhoud bij

het Geloof zoowel als

bij

het Gehad, telkens

bij

nieuw en be-

paald. Elk der twaalf artikelen van het Ge/oo/' handelde van een Goddelijk

om u met

en riep u op,

mj'sterie,

dit

mysterie in

ook met dit geloofsgeheimenis uitsluitend, en in

Zoo was

te houden.

rijkdom,

zijn

al

al zijn

bepaaldheid, bezig

de toelichting van het Geloof elk artikel nieuw,

bij

en voor elke Zondagsafdeeling de inhoud vanzelf aangewezen.

met

stond het zoo

de

viel

geboden

het

Wet

evenzoo

des Heeren in een tiental geboden uiteen, en elk dier

bepaalde

kwam.

En

Gebod. Gelijk het Geloove in een twaalftal artikelen,

uw aandacht

nieuw was; en alzoo sprake

maar

Zeer

bij

bij

een eigen stoffe;

een onderwerp, dat uitsluitend

zeker

waren er

bij

een inhoud die

bij

dit

bij

gebod ter

het Gebod, zoo wel als

bij

het

Geloove overgangen, lag mysterie in mysterie, en gebod in gebod gescha-

kou

keld, en

arm en hand

was het ook

uit het

hier.

maar

verband,

nergens van een indeeling als in loketten sprake

vormt de pols den overgang van uw arm

toch, ook al

tans ligt

er

zeer duidelijk voor

De overgangen vormden

strekten tevens,

om

uw

tot

zijn.

Maar

uw hand, noch-

oog onderscheiden, en zoo

telkens het organisch, levend

u duidelijk

te

doen gevoelen, dat ge

ééne mysterie in het andere, en uit een voorafgaand gebod in een

volgend waart overgekomen. Vandaar dat de toelichting van den Heidelberger dusver nooit verlegen was in de keuze van stof en onderwerp. wist terstond en van

zelf,

Ge

wat de inhoud was óf van het mysterie óf van

het gebod, dat u ter verklaring en toelichting was voorgelegd. Juist dit echter lijken

zin niet één

inhoud,

bij

breedvoerig

is bij

het

Gebed zoo geheel anders. Hier toch

onderwerp nieuw. Elke bede bepaalt u

een

is

in letter-

stoffe, bij

een

een onderwerp, dat reeds in de voorafgaande Zondagsafdeelingan ter

sprake

kwam, en waarvan de

geven werd. Zelfs van den aanhef is die in de

bij

hemelen

zijt" is alles

dit waar.

volledige toelichting reeds ge-

Over den aanroep »Onze Vader :

wat dezen grond onzes geloofs raakt reeds prin-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 320

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken