Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 282

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 282

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

;

282

ZOND. XXII. HOOFDSTUK XIII.

Heeren

troosten en te bemoedigen.

te

Naar

luid dezer exegese zou voor

ons het Boeli dus alle waarde verloren hebben, en zouden

al

de visioenen

terugslaan op gebeurtenissen, die reeds in de eerste eeuwen van het bestaan der Christelijke Kerk afliepen.

ons

waardeloos

een mensch.

zijn,

door

als niet

Ook zou de verdere

dan voor

God ingegeven, maar verzonnen door

we ons

Natuurlijk houden

profetie

deze ongeloovige voorstelling

bij

geen

oogenblik op, en schrijden terstond voort tot de tweede, die vooral

door

Augustinus

in

zwang

kwam,

in

onze kantteekenaren een schoone

en bezielde vertolking vond, en nog door de meeste rechtzinnige uitleggers is

bijgehouden.

Naar deze tweede

Boek

voorstelling bevat dit

echte, ontwijfelbare pro-

en wel de profetieën van de lotgevallen der kerk, voorzoover die

fetieën,

tusschen

van

verwoesting

de

liggen. Niet enkel dus de

Jeruzalem en de wederkomst des Heeren

wederkomst des Heeren en de onmiddellijk daar-

aan voorafgaande gebeurtenissen

zijn

dan

in

dit

boek geprofeteerd, maar

het bevat een verkorte Kerkgeschiedenis in beeldrijke visioenen. Er in voorzegd alle ketterij

opkomen,

die zou

ken, alle hiërarchie die de kerk verderven zou

is

dan

vervolging die zou uitbre-

alle ;

en tevens, -hoe, niettegen-

staande

deze

Christus

toch zijn kerk in stand houden en door het laatste oordeel der

vervolgingen

ketterijen,

en

hiërarchische

misvormingen,

eeuwige glorie zou tegenvoereu. Terwijl eindelijk een derde voorstelling noch van een pseudo apocalyps,

noch

van

een

idealen

weg

ringen

allerlei

ven,

kerkgeschiedenis

korte

inslaat, en ons aanpredikt,

brengen,

waartoe

allerlei

de principieele

wil,

maar den

hoe in de visioenen der Openba-

schilderijen ons in onderling verband

achtereenvolgens

die

beelden weten

in

worden voorgescho-

worstelingen en uitkomsten in schets

strijd

tusschen Christus en den Satan,

tusschen den Middelaar en den Anti-Christus, zoo op aarde als in den hemel, zoo in de wereld der menschenkinderen als in die der geesten leiden zal

gevolgd

door

een voorafschaduwing van de eindelijke ontknooping waar

die reusachtige worsteling zal uitloopen.

Toch kunnen we ook genomen,

den

richtigen

in deze

\feg niet erkennen.

het Boek der Openbaringen ooit

hebben,

hoe

verklaring

onzeker

leidt.

twee laatste opvattingen, elk op zichzelve

met eenige

de uitkomsten

zijn,

Wie onze kantteekening op studie volgde, zal zelf

gemerkt

waartoe Augustinus' wijze van

Telkens leest ge, dat eenigen dit en anderen dat er in

vinden. Bij allerlei figuren die optreden, verkeert de uitlegger in onzeker-

heid

of

er

die of een ander koning, deze of een andere paus, de eerst

aangeduidde of een nog komende verdrukking en vervolging mee bedoeld zij.

Ook

stoort het de stichtelijke lezing, als ge telkens af wordt geleid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 282

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken