Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 194

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 194

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Eerste deel.

2 minuten leestijd

188

ZOND. IX. HOOFDSTUK

in

toch luidt het slot van Luc.

geen

van

dankte

in

en

Vooreerst daarop dat

aardsche

ouders,

ontstaan

God

aan

aanzijn

en

hem

boetseerde uit het stof der aarde en in zijn

den adem des levens en alzoo het aanzijn schonk aan

inblies

een „levende

zijn

zooverre ziet het eenvoudig op de rechtstreeksche schep-

pingsdaad, toen de Heere

neusgaten

doelde op tweeërlei.

aardschen vader had gehad, maar rechtstreeks, zonder tus-

schenkomst ;

Adam

van

zoonschap

Dit

„Enos de zoon van Seth, Seth de

:

Adam, Adam de zoon van God."

zoon van

Adam

38

:

I.

En

ziel".

ten tweede daarop dat er een soort van gelijkheid

tusschen God en dit schepsel bestond.

Vader en

deren

als

daarin

weer

meest

kan

Hem

hoe meer in

voller,

te

Dan

opleeft.

het ware voort.

het

scheppen

met

iemand

is

keert

zijn

kind zijn eigen wezen terug-

zet een vader zijn eigen leven in zijn kin-

Het Vader en Schepper

zijn

loopen dan ook

Schepper die een star schept, die star

uiteen, dat de

zonder dat deze star eenigen trek van gelijkenis vertoont

zelven

terwijl

;

omgekeerd het Vader-zijn altoos

dat er

insluit,

eenige verwantschap en overeenkomst tusschen Vader en zoon besta.

Zoo

Adam

teelde

gelijkenis" (Gen.

zijn

hij

vader wierd

V

1).

En

:

zijn

zoon „naar

zijn

nu wordt ook van Adam

dit

Adam

den Heere beleden. Ook

van

zichte

toen

beeld en

zelf ten op-

was beeld Gods op beperkte

Hem is het

Waarlijk beeld des Vaders

is

alleen de Eenige Zoon. In

beeld ten volle uitgedrukt: Hij

is

het „uitgedrukte heeld zijner zelfstan-

wijs.

digheid.^'

„Het beeld des

Nu, dat was Adam

onzienlijken Gods."

Om

niet.

dat te zijn zou

hebben moeten wezen. Maar wel was

er in

zelf de eenige

hij

hem

iets

naar dat

beeld.

Zoon

Een

trek van gelijkheid en overeenkomst. Zekere trek van verwantschap. Niet

een

als

star

rups

of

of walvisch eenvoudig uit

voortgekomen, maar zoo, dat er

Zwak,

zeer

beeld Gods in

van d.

En nog

;

aan

Gods scheppingsmacht

hem was van God

Niet als in den eeuwigen Zoon het beeld

iatkonniei; maav het beeld van zijn gelijkenis;

van de goddelijke eigenschappen, voor zoover zoo was alle

Adam

zelf.

op hoogst beperkte wijze derhalve was het

afgekaatst.

zijn zelfstandigheid

i.

en

llauwelijk

hem

iets

dan „zoon van God", en

zijn

mededeelbaar

die tot

op zekere hoogte

menschen „kinderen Gods", naar aanleg en oorspronkelijke be-

doeling, in zooverre, vergeleken bij een steen of een wolk, in den

trekken

zijn,

gekeerden

En

is

doen,

zijn.

die

zin,

aan trekken in de gelijkenisse Gods,

herinneren.

er geen nardus

maar

toch

is

Een gebroken nardusflesch

meer

in,

en

zij

zij

is

mensch

het ook in

om-

niets meer waard.

kan voor geen nardus meer dienst

het nog altoos aan de brokstukken te zien, dat het

een flesch, voor zulk doel bestemd, geweest

is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 194

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken