Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 184

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 184

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

172

geven hoelang een arbeider

te

de

in

inrichting-

mag

verbhjven.

Art. 149. Het artikel is ontleend aan het tweede lid onder 2 van art. 7 der Veiligheidswet en aan art. 2 1 van het VeiligBij het tot stand komen der Veiligheidswet heeft de vraag, of en zoo ja in welke mate aan het hoofd of den bestuurder van eene fabriek of werkplaats de verplichting moest worden opgelegd om aan zijn arbeiders goed drinkbaar water te verstrekken, aanleiding gegeven tot zeer breedvoerige beschouwingen. Het slot daarvan is geweest, dat bij algemeenen maatregel van bestuur zou worden bepaald wat de werkgever met in achtneming van nadere voorschriften van den inspecteur zou hebben te doen ten aanzien van het verstrekken van goed drinkbaar water. Daar deze bepalingen in de practijk niet tot bezwaren aanleiding hebben gegeven is in het ontwerp eene soortgelijke regeling opgenomen.

heidsbesluit.

— 187.

De

voorschriften van zuiver technischen aard, 150 187, schijnen slechts weinig bijzondere toelichting- te vereischen. Op den voorgrond kan worden gesteld, dat de bepalingen voor het overgroot gedeelte ontleend zijn aan art. 19 van het Veiligheidsbesluit. Voor zoover die bepalingen in de practijk tot geen bedenkingen aanleiding hebben gegeven zijn zij in het ontwerp overgenomen. Waar de ondervinding de wenschelijkheid heeft aangetoond van aanvulling of wijziging is deze aangebracht.

Arit. 150

opgenomen

Arf. die

in

in

150.

de

artt.

Onder a

zijn

met name vermeld de molenwieken,

het Veiligheidsbesluit niet

genoemd waren, hetgeen

aan-

leiding gaf tot twijfel over de vraag of zij onder de krachtwerktuigen zijn te begrijpen. Het voorschrift onder b heeft eene uitbreiding ondergaan daar in het algemeen van vliegwielen wordt gesproken en niet meer zooals in het Veiligheidsbesluit van „door een krachtwerktuig gedreven" vliegwielen. De aangebrachte wijziging vindt zijn motief in de omstandigheid, dat zeer ernstige ongevallen hebben plaats gehad met door menschen gedreven vliegwielen. c zijn de riemen afzonderlijk genoemd hoewel zij onder slotwoorden zijn te rangschikken. Waar intusschen andere gevaarlijke deelen met name zijn genoemd, komt het beter voor ook riemen te noemen.

Onder

de

Art. 151. Voor nieuw op te richten fabrieken en werkplaatsen behoort eene bepaalde breedte der doorgangen in de werklokalen te kunnen worden voorgeschreven.

De 158,

bepalingen 166,

175,

Veiligheidsbesluit

voorkomende 176,

met

in

de

artt,

150,

152,

153,

155,

183 en 185 zijn overgenomen uit het aanbrenging van die wijzigingen, waarvan 180,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 184

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken