Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 255

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 255

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

1

245

bedrag blijft, behalve de door den strafrechter uitgesproken straf een tweede straf worden opgelegd. Dit ware te minder te rechtvaardigen, omdat de werkman door de wet verplicht wordt niet alleen om zich te verzekeren, maar om zich bij de Bank te verzekeren. Uitsluiting van den werkman, ware ook onrecht tegenover de vrouw van den werkman. De werkman is verplicht niet alleen zichzelf, maar ook zijn weduwe te verzekeren; mocht de werkman, die een vrijheidsstraf ondergaat, de verzekering niet voortzetten, dan zou in het stelsel van art. 50 zijn vrouw daardoor haar recht op weduwenrente kunnen verliezen. De personen, die in een huis van bewaring zijn opgenomen, vallen alleen dan onder de bepaling, indien de opneming is bevolen om een der in litt. a genoemde redenen. De gegijzelde valt evenmin onder litt. a als de gefailleerde, die krachtens art. 87 der Faiilissementswet in een huis van bewaring wordt opgenomen. Ten aanzien van deze personen gelden, evenals ten aanzien van personen in particuliere gestichten opgenomen, de gewone bepalingen Litt.

zaam

een speciale regeling

;

De

b.

is,

vreemdeling, niet-ingezetene, die hier

valt onder art.

i.

Is hij

gevestigde onderneming, dan zal

werkzaam zijn,

blijven.

indien

maanden

zij

niet noodig.

is

Het zou dus

werkzaam hij in

te

in dienst

vele gevallen in Nederland

niet in het

belang dier personen

niet verzekeringsplichtig waren, voordat

alhier

lande werkeener hier

zij

achttien

hun woonplaats hebben en daardoor ingezetenen

van het Rijk zijn geworden. Buitendien zou het om dezelfde reden als bij de toelichting van art. 1 1 is medegedeeld, niet wenschelijk zijn hen aan den verzekeringsplicht te onttrekken; onze werklieden zouden daardoor, vooral in plaatsen dicht bij de grenzen gelegen, niet op gelijke voorwaarden met vreemde werklieden kunnen concurreeren. Wenschelijk is het daarentegen een uitzondering te maken voor de vreemdelingen, niet-ingezetenen, die alhier werkzaam zijn in dienst eener het buiteizland gevestigde onderneming. De nationaliteit en het ingezetenschap van den werkgever zijn, evenals in art. 1 onverschillig. De werkzaamheid alhier is dan van tijdelijken aard en aanspraak op rente kan dus niet worden verkregen van vervulling zelfs van den in validiteits wachttijd is geen sprake. Dergelijke werklieden hebben er dus geen belang bij verzekerd te worden. Is echter de werkgever niet verplicht voor zijn vreemde werkUeden premiën te betalen, dan zouden werkgever en werklieden onder gunstiger voorwaarden kunnen werken dan onze werkgevers en werklieden. Dit behoort te worden voorkomen, maar daarvoor is het niet noodig bedoelde werklieden aan den verzekeringsplicht te onderwerpen; het fonds zou dan premiën ontvangen, terwijl de verzekerde toch nooit aanspraak op rente verkrijgen zou. Aan den werkgever zal dus bij de regeling, bedoeld in litt. n, o Qn p van dit artikel, de verplichting worden

m

,

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 255

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken