Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 578

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 578

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

634

De dagloonen worden op de volgende wijze bepaald. De commissie van aanslag stelt voor de gemeente, waarvoor zij is ingesteld, het bedrag vast, dat als het dagloon van den verzekerde zal gelden. Voor de verschillende bedrijven en voor de verschillende categorieën van verzekerden kan een verschillend dagloon worden vastgesteld. Bovendien kan het loon verschillen in verschillende gedeelten derzelfde gemeente en zal ook daarmede rekening moeten worden gehouden. De staat der dagloonen, door de commissie vastgesteld, wordt door haren voorzitter voor een ieder ter inzage nedergelegd op de secretarie der gemeente, terwijl van de nederlegging kennis wordt gegeven in een of meer nieuwsbladen. Binnen twee maanden na den dag, waarop de staat der dagloonen ter inzage is neergelegd op de secretarie der gemeente, kunnen daartegen bij Gedeputeerde Staten bezwaarschriften worden ingediend. Deze bezwaarschriften kunnen in de eerste plaats worden ingediend door het bestuur der Rijksverzekeringsbank en wel tegen den staat der dagloonen van elke gemeente. In de tweede plaats zijn bevoegd bezwaarschriften in te dienen de werkgevers en werklieden tegen den staat der dagloonen van de gemeente of van het gedeelte der gemeente, waar de verzekeringsplichtige onderneming is gevestigd, waarin zij werkzaam zijn is de onderneming buiten Nederland gevestigd, doch wordt het bedrijf hier te lande uitgeoefend, dan kunnen de werkgevers en werklieden, welke hier te lande werkzaam zijn, bezwaarschriften indienen tegen den staat der dagloonen van de gemeente, waar het bedrijf hier te lande wordt uitgeoefend. Ten slotte kunnen bij Gedeputeerde Staten bezwaarschiften worden ingediend door de plaatselijke commissie of commissiën, bestaande uit werkgevers en werklieden, tegen den staat der dagloonen van de gemeente, gelegen binnen het gebied der commissie. Zijn er bezwaarschriften ingediend tegen den staat der door de commissie van aanslag vastgestelde dagloonen, dan zenden de Gedeputeerde Staten deze aan den voorzitter der commissie van aanslag der gemeente, waarop de staat betrekking heeft. De voorzitter legt de bezwaarschriften voor een ieder ter inzage neer op de secretarie der gemeente en doet van die nederlegging mededeeling in een of meer nieuwsbladen. Dezelfde autoriteiten en personen, die bevoegd zijn bezwaarschriften in te dienen, zoomede de commissie van aanslag, welke den staat der dagloonen heeft vastgesteld, zijn bevoegd schriftelijk tegen de ingediende bezwaarschriften bij Gedeputeerde Staten op te komen. Deze onderzoeken de ingediende bezwaarschriften en brengen, zoonoodig, wijzigingen aan. Zijn binnen den gestelden termijn geen bezwaarschriften ingediend, dan stellen Gedeputeerde Staten den staat der dagloonen onveranderd vast. De gewijzigde of onveranderd vastgestelde staat der dagloonen wordt gezonden aan den voorzitter der commissie van aanslag, waarop de staat betrekking; ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 578

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken