Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 96

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 96

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

86 ageert; het gemeen procesrecht legt hem dan reeds de verplichting op te bewijzen, dat hij zich op een geldig, op een verbindend reglement beroept. De bepaling zoude alleen beteekenis kunnen hebben in het geval, dat de arbeider eene vordering krachtens het reglement instelt en de werkgever de geldigheid daarvan tegenspreekt. Het zal intusschen geen betoog behoeven, dat het feitelijk eene onmogelijkheid zoude zijn in zulk een geval den werkgever de verbindende kracht van het reglement te laten bewijzen.

Het springt

Art. 1637^.

in het oog, dat niet ieder voorschrift, een reglement gelieft op te nemen, verbindende kracht kan hebben, zoo slechts het reglement beantwoordt aan de vereischten in het voorgaand artikel gesteld. Zelfs met goedvinden des arbeiders zouden bepalingen kunnen worden opgenomen, welke bij de arbeidsovereenkomst niet mogen worden bedongen. Nu zoude men kunnen aanvoeren, dat, vermits het ontwerp gegrond is op de contractueele natuur van het reglement, dit eerste lid als overbodig achterwege zoude kunnen blijven. Men bedenke echter, dat het ontwerp, afkeerig van leerstellige voorschriften, welker beteekenis slechts voor den

hetwelk

men

in

rechtsgeleerde duidelijk kunnen zijn, niet met zoovele woorden het reglement tot een deel der arbeidsovereenkomst verklaart; dat het zich bepaalt tot het geven van eene regeling, waarin genoemde opvatting is nedergelegd. Daar nu voor de meesten het reglement de beteekenis zal hebben van een samenstel van bepalingen, naast die der afzonderlijke arbeidsovereenkomst staande, is de ondergeteekende van meening, dat een voorschrift, als dat van het eerste lid, nuttig zal kunnen zijn. Dat geene reglementsbepaling mag strijden tegen wet of verordening, tegen goede zeden of openbare orde, zal gereedelijk worden erkend.

Tweede lid. Waar het reglement grootendeels gewijd is aan eene uniforme regeling van bestanddeelen der arbeidsovereenkomst, mag de gelegenheid niet ontbreken, met een of meerdere bepaalde arbeiders overeenkomsten te treffen, bedingen te maken, welke van de algemeen geldende bepalingen afwijken. In iedere onderneming kunnen zich gevallen voordoen, waarin eene verplichte gelijke behandeling van allen schadelijk zoude werken, feitelijk ongelijkheid zoude ten gevolge hebben. Met het oog hierop wordt het laatste lid voorgesteld ter wille van de rechtszekerheid wordt intusschen bepaald, dat de arbeidsovereenkomst, om op geldige wijze van het reglement te kunnen afwijken, schriftelijk moet zijn aangegaan. :

Art. 1637 r. De opvatting, welke de wetgever huldigt omtrent het rechtskarakter van het reglement, komt voornamelijk aan het licht, wanneer de vraag beantwoord moet worden, hoe de arbeider

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 96

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken