Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 121

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 121

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

3 minuten leestijd

383

Iemand, die uitsluitend haringvisscher is en dus slechts gedurende de tweede helft van het jaar werkt, zal van zijne verdienste gedurende de haringvisscherij hoofdzakelijk moeten leven in den tijd, dat hij niet in dat bedrijf werkzaam is. Gedurende de eerste helft van het jaar verdient een dergelijk seizoenvisscher somtijds weinig of niets. Overkomt dien verzekerde een ongeval op de laatste reis en deelt hij niet in de besomming, dan ontvangt hij van de Bank eene uitkeering in eens, als bedoelt in art. 32, terwijl hij volgens het laatste lid van art. 49 eene rente krijgt na afloop van het seizoen. In de meeste gevallen zal een dergelijke verzekerde op het einde van het seizoen beschikken over een som gelds, die dan zijne verdienste is over het afgeloopen seizoen en waarmede hij in zijn onderhoud voorziet tot den aanvang van het volgend haringseizoen. Heeft nu het ongeval, dat een zoodanig werkman treft, tengevolge, dat hij gedurende geruimen tijd na het eindigen van het haringseizoen niet kan werken, dan zal het ongeval geen direct nadeelige financieele gevolgen voor hem opleveren, zoo hij maar weer hersteld is bij den aanvang van het volgend haringseizoen. Toch ontvangt hij eene rente van den dag af na dien, waarop het haringseizoen, waarin hem het ongeval trof, is geëindigd. Is de toestand van den getroffene op het tijdstip van het vaststellen der rente van dien aard, dat met eenige zekerheid kan worden gezegd, dat hij voortdurend of voor zeer langen tijd ongeschikt tot werken zal zijn, dan is er geen overwegend bezwaar dien getroffene reeds dadelijk eene definitieve rente toe te kennen. Wel zou hij in het eerste half jaar niet of weinig gewerkt hebben, maar zijne ongeschiktheid tot werken, na afloop van het half jaar waarin hij niet gewoon is te werken, maakt het niet mogelijk, dat hij weer ter haringvisscherij uitgaat en eenzelfde loon kan verdienen als vroeger. Hetgeen hij dan in het seizoen van het ongeval heeft verdiend, gevoegd bij hetgeen hij in het eerste half jaar daarna van de Rijksverzekeringsbank heeft ontvangen, plaatst hem in dit geval niet in gunstiger conditie dan zijn gezonde collega, die tegen vol loon in de haringvisscherij

weer werkzaam kan

zijn.

Bovendien komt het voor, dat

een gezonde zeevisscher in den tijd, dat hij niet werkzaam is in de haringvisscherij, in een ander bedrijf eenige bijverdienste zoekt en vindt. Waar met eenige zekerheid vaststaat, dat de getroffene ook bij den aanvang van het eerstvolgende haringseizoen nog ongeschikt tot werken zal zijn, is het toekennen van eene definitieve rente in het hier bedoelde geval dus niet onbillijk. Anders wordt het indien bij dien getroffen haringvisscher op het tijdstip van het vaststellen der rente nog geen voorloopig blijvende toestand is ingetreden of om andere redenen termen aanwezig zijn eene voorloopige rente toe te kennen. Het is dan mogelijk, dat hij geheel hersteld zal zijn met den aanvang van het volgende haringseizoen of dat er geene termen bestaan hem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 121

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken