Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 308

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 308

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

364

De

nadere overweging van dit artikel heeft tot de slotsom dat de termijn van één jaar te kort is te achten. Daar echter de termijn van vijf jaar, in het ontwerp-DRUCKER op het voetspoor van het Duitsche Burgerlijk Wetboek aangenomen, te lang voorkwam, is thans de termijn bepaald op twee jaren. geleid,

Art. 1639^ {nieuw art. 1639 a;). Na hetgeen in de Memorie van Toelichting en in deze Memorie bij de bespreking van art. 1639^ {nieuw art. 1639/) omtrent het verschil tusschen de „grondige" (thans „dringende") en de „gewichtige" redenen is aangevoerd, veroorlooft de ondergeteekende zich thans slechts in herinnering te brengen, dat in het ontwerp een duidelijk sprekend verschil tusschen beide soorten van ontbindende redenen Bij beide brengt de billijkheid mede, dat de is aangenomen. dienstbetrekking onmiddellijk, of althans zeer spoedig, een einde neemt, maar bij de dringende redenen ontstaat die billijkheid uit onbetamelijk gedrag aan de zijde der wederpartij, bij de gewichtige redenen uit toevallige omstandigheden, waaraan de wederpartij geene schuld heeft. Vandaar dan ook, dat hij, die aan de wederpartij door opzet of schuld eene dringende reden gegeven heeft om de dienstbetrekking te verbreken, schadeloosstelling verschuldigd is. Bij de gewichtige redenen kan van het geven van schadeloosstelling door de wederpartij des verzoekers geene sprake zijn. Wanneer men dit kenmerkend verschil voor oogen houdt, zal men toegeven, dat tusschen de gewichtige

redenen moeilijk dringende kunnen voorkomen. Wat de opmerking betreft, dat ook zonder eene bepaling als die van dit artikel de practijk zich in de bedoelde gevallen met behulp van een billijke, zich naar het leven richtende, rechtspraak, zeer wel zou weten te redden, moet de ondergeteekende volmondig erkennen, dat er onder de gevallen, waarin een „gewichtige" reden aanwezig moet worden geacht, verscheidene zijn, waarin de partij, die het rechtsmiddel in dit artikel gegeven, wenscht aan te wenden, zeer wel den tijd zou kunnen afwachten, waarop langs een der vele andere wegen, die het ontwerp openstelt, aan de dienstbetrekking een einde gemaakt zou kunnen worden. Dat hij echter gemeend heeft deze bepaling uit de vorige ontwerpen te moeten overnemen, vindt zijn grond in de overweging, dat het geval zich kan voordoen, dat de billijkheid eene dadelijke ontbinding der arbeidsovereenkomst eischt, terwijl zulks toch niet gepaard behoeft te gaan met het betalen eener schadeloosstelling zooals bedoeld bij art. 1639^ {nieuw art. 1639/.) Vooral bij arbeidsovereenkomsten voor langer dan twee jaren aangegaan zal dit kunnen plaats grijpen daar toch kan in den loop van de eerste twee jaren men denke hierbij aan art. 1639^ (thans van opzegging geen sprake zijn, zoodat eigenart. 16392/) machtige verbreking met gelijktijdige schadeloosstelling de eenige rechtmatige wijze is om die dienstbetrekking te eindigen. Hoe

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 308

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken