Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 333

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 333

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

321 zijn

om

mettertijd tot een volledig Wetboek van den arbeid te Men heeft thans eenerlei redactie, eenerlei woordeneen toezicht dat op eenerlei wijze geregeld is waar materie, welke bij de Arbeidswet regeling vond, niet

geraken. keus, en

nu de

;

scherp kan worden afgescheiden van hetgeen bij de Veiligheidswet is voorgeschreven, en niet alleen het toezicht op beiderlei bepalingen, maar ook de arbeidsduur met de veiligheid nauw samenhangt, daar scheen het overbodig een nadere uiteenzetting te geven ter rechtvaardiging van de bijeenvoeging der beide wetten. Eerstbedoelde leden wezen er voorts op, dat de Arbeidswet in hoofdzaak verbodsbepalingen behelst, terwijl de Veiligheidswet voornamelijk voorschriften geeft, en betwijfelden, of bij de samensmelting van die wetten met dit verschil genoegzaam rekening verscheidene bepalingen in het ontwerp geven door is gehouden hare redactie duidelijk hare herkomst aan, zoodat de eenvormigheid van terminologie toch niet is bereikt. Vele andere leden waren van oordeel, dat het ontwerp hierdoor niet wordt ontsierd zij achtten het eene overdaad van elegantie, te streven naar een volkomen eenvormige redactie, welke bovendien, zoolang naast verbodsbepalingen ook voorschriften in de wet behooren te worden opgenomen, op onoverkomelijke bezwaren zou afstuiten. Het stelsel van het ontwerp, om eerst bepalingen voor te schrijven, vervolgens de aansprakelijkheid voor de nakoming daarvan te regelen en eindelijk de straffen op de niet-naleving vast te stellen, verdiende huns inziens alle aanbeveling en de voorkeur boven het systeem der Arbeidswet, waarbij het verbod op den voorgrond wordt gesteld. Meer gevoelden ook deze leden voor de opmerking, dat ondanks het streven des Ministers om zooveel mogelijk algemeene definitiën te geven, niet alle begrippen duidelijk omlijnd zijn. Zoo ontbreekt b.v. eene omschrijving van wat in het wetsontwerp onder „bedrijf' wordt verstaan; in den regel schijnt daarmede een tak van industrie te worden aangeduid, soms echter, zooals in art. 420, ook eene commercieele onderneming. Zoo mist men voorts een definitie van het begrip „hoofd of bestuurder." Men meende, dat dit b.v. bij coöperatieve vereenigingen en bij gemeentebedrijven tot moeilijkheden kan aanleiding geven. Weliswaar wordt door het bepaalde bij art. 417 eenigermate in deze leemte voorzien, maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren, dat om te kunnen beslissen, wie strafrechtelijk voor de naleving van dit artikel aansprakelijk is, eerst moet vaststaan, wie hoofd of bestuurder is. En moge nu al de kans niet groot zijn, dat het voorschrift van dit artikel niet zal worden nageleefd, en moge zoodoende het hoofd of de bestuurder in verreweg de meeste gevallen ondubbelzinnig zijn aangewezen, een ander bezwaar blijft bestaan de wet zal strafrechtelijk wien in werkelijkheid verklaren iemand, aansprakelijk ;

;

:

III.

2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 333

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken