Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 95

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 95

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

;

357 jaar hoofdzakelijk leeft van hetgeen hij tijdens die visscherij heeft verdiend. Dit is bijv. het geval met den werkman, die uitsluitend

de haring visscherij en dus slechts gedurende de jaar in de zeevisscherij werkzaam is

deelneemt

aan

laatste zes

maanden van het

d.

eene als

den

uitzondering deelneemt aan tijd van het jaar te land, hetzij in het zeevisschersbedrijf, hetzij in eenig

visscher,

enkele

werkman

zeereis,

die

ander bedrijf werkzaam

Voor

slechts

bij

maar voor den overigen is.

categorieën van personen zal het dagloon niet dient bijv. een lager dagloon te worden bepaald dan voor iemand, die haring- en tevens schrobnetvisscher is. Evenzoo is het dagloon van iemand, die slechts «ene enkele haringreis medemaakt en gedurende den overigen tijd van het jaar bijv. haringpakker of letterzetter is, niet gelijk aan dat van den zeevisscher, die het geheele seizoen haringvisscher is. Ten einde nu, met het oog op de bepaling der schadeloosstelling en ter berekening der premie, te weten wat het dagloon is van de verschillende soorten van verzekerden, is bepaald, dat de verzekerden, die werkzaam zijn in bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen bedrijven, moeten worden ingeschreven in een register, met opgave in welke bedrijven zij in het jaar volgende op den dag van de inschrijving vermoedelijk werkzaam al

gelijk zijn.

deze

Voor een haringvisscher

zijn. Deze inschrijving kan in de practijk zeer eenvoudig geschieden, daar vooruit reeds bekend is in welk bedrijf en voor hoe lang een visscher zich verhuurt. Immers op plaatsen waar de aanmonstering ten overstaan van den waterschout geschiedt, blijkt uit den monsterrol voor welke visscherijen en voor hoe lang de visscher zich heeft verhuurd. De inschrijving in het register van dezen persoon bestaat dus feitelijk in het overnemen uit den monsterrol, van hetgeen ten aanzien van hem aldaar is vermeld. Ten aanzien van iemand, die bij mondelinge overeenkomst gehuurd is, zal de inschrijving niet eerder geschieden, voordat èn werkman èn werkgever het er over eens zijn in welk hedrijf, in welke rang, op welk vaartuig en voor hoe lang, de visscher zich wenscht te verhuren, aangezien beiden er belang bij hebben, dat de opgaven in het register juist zijn de werkman omdat daardoor het dagloon bepaald wordt, waarnaar hij eventueel schadeloosstelling zal ontvangen, de werkgever, omdat hij naar dat dagloon premie moet betalen. Niet elke verzekerde behoeft te worden ingeschreven. De inschrijving kan beperkt worden tot hem, die ter visscherij uitgaat, en behoeft niet tevens te omvatten den verzekerde, die uitsluitend te land in het bedrijf werkzaam is. Deze laatste zal geregeld dezelfde werkzaamheden verrichten en van hem is steeds met zekerheid te zeggen wat als zijn dagloon kan gelden. De inschrij-

zullen

:

ving kan zich dus beperken

tot

den zeevisscher.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 95

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken