Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 24

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

.:

;

286 ovCT de dagen, waarover hij ten onrechte geen ziekengeld heeft genoten, over op de Rijksverzekeringsbank.

TITEL

III.

Bepalingen betreffende alle verzekerden en hunne nagelaten betrekkingen. Artikel 59.

Voor de toepassing van deze wet wordt een verzekerde geheel of gedeeltelijk ongeschikt geacht tot werken, indien hij geheel of gedeeltehjk ongeschikt is geworden tot arbeid, welke overeenkomt met zijne krachten vóór het ongeval en met zijne

bekwaamheden Artikel 60.

Indien

de

verzekerde ten gevolge van een bedrijfsongeval de Rijksverzekeringsbank de navolgende schade-

overlijdt, keert

loosstelling uit

indien de begrafenis aan land plaats heeft, voor begrafenisa. kosten dertig maal het dagloon van den overledene, uit te betalen aan dengene van de nagelaten betrekkingen, die aanspraak op een rente of eene voorloopige rente heeft en voor de begrafenis heeft gezorgd, en bij ontstentenis van zulk eenen aan den gene, die de begrafenis heeft bekostigd h. eene rente of een voorloopige rente aan de nagelaten betrekkingen van den overledene, te rekenen van den dag van het overlijden.

Het bepaalde in artikel 52 is van toepassing op de nagelaten betrekkingen van den in het vorige lid bedoelden verzekerde. Artikel 61.

Indien na het tijdstip, waarop de rente of de voorloopige rente aan de nagelaten betrekkingen aanvangt, mocht blijken, dat de verzekerde nog in leven is, houdt de rente of de voorloopige rente op met den dag volgende op dien, waarop bericht is ingekomen van het in leven zijn van den verzekerde. De reeds gedane uitkeeringen zijn, in het geval in het vorig lid bedoeld, niet vatbaar voor terugvordering. Aartikel 62.

De rente of de voorloopige rente in artikel 60 onder h genoemd, bedraagt per dag, de Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen niet medegerekend: a. voor de vrouw, met wie de overledene ten tijde van het ongeval gehuwd was, tot haren dood of haar opvolgend huwelijk dertig percent van des overledenen dagloon;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken