Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 277

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 277

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

333

Wel zal het inderdaad vaak moeilijk zijn het bewijs te leveren, dat de ziekte, waaraan de arbeider lijdt, door opzet of onzedelijkheid is veroorzaakt, doch deze omstandigheid mag den wetgever niet weerhouden een juist beginsel in de wet op te nemen anders toch zoude het nimmer tot zijn recht kunnen komen. Onder ziekte moet in dit verband verstaan worden een lichaamstoestand, waardoor de arbeider verhinderd wordt zijn arbeid te verrichten, zoodat eene bevalling met hare gevolgen krachtens deze bepaling zeker als eene ziekte zal moeten worden beschouwd. Of nu de bevalling eener ongehuwde vrouw al of niet te beschouwen is als eene door onzedelijkheid veroorzaakte ziekte, kan a priori eene zoodanige bevalling kan onder zoo niet worden vastgesteld velerlei omstandigheden veroorzaakt zijn, dat de beslissing dezer vraag slechts aan de hand der feiten gegeven kan worden. Hoe -

;

:

gestreng men immers moge zijn in zijne opvattingen omtrent sexueele moraal, met het oog op de mogelijkheid van geweldpleging en dergelijke, zal niemand in het algemeen kunnen verklaren, dat de bevalling eener ongehuwde vrouw per se door onzedelijkheid harerzijds veroorzaakt moet zijn. Daarom kan ook geene verduidelijking van redactie hier baat geven, zoo men althans niet wil vervallen in eene uitvoerige casuïstiek, welke toch nimmer volledig zou kunnen zijn. Met de redenen, die werden aangevoerd tegen de voorgestelde opneming van „grove schuld'', al of niet gepaard met

schrapping van „onzedelijkheid", kan de ondergeteekende zich geheel vereenigen. De bedoelde bepaling der Ongevallenwet 1901 was inderdaad bij de redactie van dit artikel in de gedachte als een voorschrift waarmede hier verband moest gehouden worden. Hoewel het duidelijk is, dat hier werkelijk slechts sprake kan zijn van des arbeiders opzet of onzedelijkheid, is niettemin aan den wenk van het Voorloopig Verslag gevolg gegeven. Eindelijk heeft de ondergeteekende geene vrijheid kunnen vinden aan het slot van het voorlaatste lid toe te voegen „of heeft kunnen besparen". Hierdoor zou een element van onzekerheid worden ingebracht waar vóór alles behoefte aan zekerheid bestaat. In het gegeven voorbeeld zou de werkgever zelf den hulparbeider, namens den arbeider, gedaan kunnen geven. :

Art. 1638 d. De voorbeelden in het Voorloopig Verslag aangehaald om de onjuistheid aan te toonen van de schrapping der slotwoorden van het eerste lid van het artikel, zooals die voorkwamen in het ontwerp van 1901 en in het ontwerp-DRUCKER, hebben allen betrekking op het geval van overmacht. Dat bij overmacht het tijdloon niet zoude doorloopen, scheen vanzelf te spreken. Vandaar de gewraakte schrapping. Nu daartegen zulk scherp verzet zich openbaart heeft de ondergeteekende uitteraard geen bezwaar de oude lezing te herstellen. Aan het eerste lid worden derhalve de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 277

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken