Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 321

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 321

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

377 stratie

of worden, indien deze formaliteit wordt gewenscht, kos-

teloos geregistreerd.

Artikel. 1637^. De bepalingen van dezen titel zijn niet van toepassing op de overeenkomst tusschen de reederij en den schipper en op die tusschen den schipper en de scheepsofficieren en scheepsgezellen, geregeld in het tweede boek van het Wetboek van

Koophandel. Zij zijn voorts niet van toepassing ten aanzien van personen in dienst van staat, gemeente, waterschap of eenig ander publiekrechtelijk lichaam, ten ware zij, hetzij vóór of bij den aanvang der dienstbetrekking door of namens partijen, hetzij bij wet of verordening, van toepassing zijn verklaard.

Ten aanzien van de beambten en bedienden der spoorwegdienzijn zij niet van toepassing opzichtens die onderwerpen welke geregeld zijn bij een reglement, als bedoeld in artikel n$bis van het Algemeen Reglement voor den dienst op de Spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 October

sten

1875 {Staatsblad. n. 183), zooals dit laatstelijk is gewijzigd het Koninklijk besluit van 7 April 1903 {Staatsblad n. 96).

bij

Derde Afdeeling. Van

regle?nenten en van boete.

Artikel 16377'. Een door den werkgever, met of zonder medewerking van anderen, vastgesteld reglement is voor den arbeider slechts verbindend, indien deze schriftelijk heeft verklaard zich met dat reglement te vereenigen, en indien tevens is voldaan aan de

navolgende vereischten i. dat een volledig exemplaar van het 'reglement kosteloos door of vanwege den werkgever aan den arbeider is verstrekt;

2 dat door of vanwege den werkgever een door dezen onderteekend volledig exemplaar van het reglement ter inzage voor «en ieder is nedergelegd ter griffie van het kantongerecht binnen welks ressort de onderneming, in welke het reglement geldt, geacht moet worden te zijn gevestigd; .

dat een volledig exemplaar van het reglement op eene 3 voor den arbeider gemakkelijk toegankelijke plaats, zoo mogelijk in het arbeidslokaal, zoodanig opgehangen zij en blijve, dat het .

duidelijk leesbaar

is.

Artikel 1637^. Bepalingen van een reglement, welke nietig zouden zijn, waren zij in eene arbeidsovereenkomst opgenomen, of welke strijden tegen eenige bepaling van wet of verordening of tegen de goede zeden of de openbare orde, zijn nietig. In geval van strijd tusschen bepalingen van het reglement en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 321

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken