Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 237

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 237

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

227

De

rente wordt toegekend aan hen, van wie aandat zij verzekerd zouden zijn en recht op ouderdomsrente zouden hebben, indien de verplichte verzekering vroeger ware ingevoerd. Wordt aangetoond, dat de betrokkene in de vijf jaren, onmiddellijk voorafgaande hetzij aan het in werking treden van art. i, hetzij aan de vervulling van het vier jaren 70ste jaar, gedurende ten minste 208 weken krachtens het eerste lid van art. i verzekeringsplichtig zoude zijn geweest, indien de verplichte verzekering toen ingevoerd ware, dan zijn er termen om hem een rente toe te kennen. § 157 der Duitsche wet van 1889 vorderde in een gelijksoortig geval, dat aangetoond zou worden, dat de betrokkene in de laatste 3 jaren 141 weken verzekeringsplichtig zoude zijn geweest. De termijn van 141 weken is in het ontwerp verlengd tot 208 weken, maar daarentegen is de termijn van 3 jaren op 5 jaren gebracht. Het ligt in de bedoeling spoedig na het in werking treden der wet vóór het in werking treden van art. i voorschriften te geven omtrent der wet (art, 140 ontwerp) de wijze, waarop aangetoond zal kunnen worden, dat de betrokkene verzekeringsplichtig zoude zijn geweest, ware de verplichte verzekering vroeger ingevoerd. De aan het slot der toelichting van dit artikel bedoelde plaatselijke commissies, die belast kunnen worden met het onderzoek der aanvragen om rente gegrond op art. 11 o of art. 1 1 1 derde lid, kunnen spoedig na het in werking treden der wet worden benoemd en haar kan worden opgedragen op verzoek van hen, die meenen na het in werking treden van art. i krachtens art. iio of art. 1 1 1 derde lid, aanspraak op een rente te zullen kunnen doen gelden, te onderzoeken of en, zoo ja, gedurende welken tijd de betrokkene zoowel vóór als na het in werking treden der wet verzekeringsplichtig zoude zijn geweest, indien de verplichte verzekering vroeger ingevoerd ware. Hij die in een kalenderweek slechts één dag tegen loon van niet meer dan 1000 gulden per jaar werkzaam was, zou niet een dag, maar de geheele week verzekeringsplichtig zijn geweest (art. 25). Bij de beoordeeling of de renteaanvrager verzekeringsplichtig

Ari.

II o.

genomen kan worden

,

,

zoude

zijn geweest, blijven de artt. 6, 7, 8 j^ 107, 11 n". 2 en 106 buiten toepassing. Art. 6. Ook hij, wien door het Rijk pensioen verzekerd was, kan dus krachtens art. iio een rente krijgen. Cumulatie van pensioen en rente is uitgesloten door art. 113 j". art. 62. Heeft de betrokkene den Rijksdienst verlaten zonder pensioen of met een pensioen van minder dan 104 gulden per jaar (art. 112), dan behoort hem, in het eerste geval de volle rente, in het tweede geval een rente tot het bedrag van het verschil tusschen 104 gulden en het bedrag van het pensioen te worden uitgekeerd. Art. 7. De verklaring, bedoeld in het eerste lid van art. 7, kan gegeven zijn tusschen de twee tijdstippen, bedoeld in het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 237

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken