Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 357

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 357

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

345

van het stelsel door de patroons facultatief te stellen. alleen bestaat er kans, dat het wortel schiet in den bodem van ons bedrijfsleven en den wasdom bereikt welken de voorstanders zich voor oogen stellen. Ter bevordering daarvan zou het,

invoeren

Dan

enkelen meenden, overweging verdienen, althans waar het onvermogende leerlingen betreft, van Staats- of gemeentewege aan den patroon eene tegemoetkoming te verleenen dit zou een krachtige prikkel zijn om het stelsel ingang te doen vinden. Eerst wanneer het stelsel eenigen tijd bij wijze van proefneming zal hebben gewerkt en proef houdend zal zijn gebleken, zal men over de noodige gegevens kunnen beschikken om ten deze zonder ongunstige gevolgen dwingende wetsbepalingen voor te schrijven. Een groot bezwaar werd ook geacht, dat de bevoegdheid voor

naar

;

de patroons om eene leerovereenkomst te sluiten afhankelijk wordt gesteld van eene door den burgemeester te verleenen vergimning. In kleine gemeenten zou van deze groote macht allicht willekeur het gevolg kunnen zijn. In grootere plaatsen bestaat daarvoor minder gevaar, maar zou zich eene andere moeilijkheid voordoen. De burgemeester zou daar óf geheel moeten afgaan op het advies der in art. 24 bedoelde commissie en dus feitelijk aan den leiband gaan van eene buiten het gemeentebestuur staande macht, óf zelfstandig inlichtingen moeten verzamelen, waarbij vermoedelijk de politie hem diensten zou kunnen bewijzen, maar hetgeen toch onvermijdelijk zou neerkomen op uitbreiding van personeel en eene niet onbelangrijke vermeerdering van administratieve werkzaamheden, zonder dat nochtans genoegzame gegevens langs dezen ambtelijken weg zullen worden verkregen. De gegevens toch, welke de burgemeester zal moeten verzamelen, betreffen niet alleen de zedelijke eigenschappen van den patroon, maar ook diens bekwaamheid in zijn vak. Doch zelfs al zouden deze bezwaren kunnen worden overwonnen, dan nog scheen het zeer bedenkelijk den burgemeester in deze zaak de besHssing in handen te geven. Het scheen toch moeilijk te ontkennen, dat het hooge onpartijdige standpunt, dat de burgemeester in de gemeente behoort in te nemen, daardoor ernstig in gevaar zal worden jgebracht.

De

bezwaren, verbonden

aan

de den burgemeester gegeven

opdracht, springen nog meer in het oog, wanneer men bedenkt, dat deze ambtenaar ook over het intrekken van eene vergunning zal hebben te beslissen die intrekking kan voor een patroon, wiens bedrijf op het houden van leerlingen is ingericht, op vernietiging van zijne zaak neerkomen. machtsmisbruik te voorkomen is wel voorgeschreven, dat een besluit tot weigering of ;

Om

intrekking van eene vergunning met redenen moet zijn omkleed, en dat daarvan beroep op den Minister open staat, maar men moest niet vergeten, dat er somtijds, vooral voor eene weigering, gewichtige redenen kunnen bestaan welke niet zonder ernstig bezwaar in het besluit zouden kunnen worden vermeld aan het ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 357

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken