Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 167

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 167

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

155

komen, dat de toestellen tot luchttoevoer buiten werking behoeven te worden gesteld uit vrees voor te sterke afkoeling van het werklokaal. Het koolzuurgehalte boven zeker percentage der lucht in een aanzij het ook eenigszins ruwe werklokaal levert eene duiding op van de verontreiniging der lucht in dat lokaal. Niet omdat het koolzuur op zich zelf schadelijk is, maar omdat te gelijk met het door den mensch uitgeademde koolzuur zekere niet voor directe waarneming vatbare giftige gassen zich in het lokaal verspreiden. Hoe grooter het door menschen geproduceerde percentage koolzuur in een lokaal bedraagt, des te sterker is ook

de lucht vergiftigd. Nu werd reeds voordat het Veiligheidsbesluit werd ontworpen in de wetenschap de aanwezigheid van eene hoeveelheid van /oo koolzuur als nadeelig beschouwd, maar tevens werd erkend, dat die theoretische beschouwing geen deugdelijk voorschrift voor de practijk opleverde. In het Veiligheidsbesluit wordt dan ook als toelaatbare grens aangenomen een hoeveelheid van 4 "/oo aan koolzuur en, in geval het koolzuurgehalte door verbrandingsproducten wordt vermeerderd, eene hoeveelheid van 6/oo. Eindelijk wordt daar bepaald, dat noch de hoeveelheid van 4 "00 noch die van gist- en spiritusfabrieken, branderijen en brouwerijen 6"/oo voor alle inrichtingen, waar koolzuur ontstaat tengevolge van den aard geldt. In den laatsten tijd zijn intusschen in van het bedrijf Engeland, in opdracht van de Regeering, tal van proeven genomen met betrekking tot het ventileeren van werklokalen. Onder dagteekening van 12 Augustus 1902 is een rapport uitgebracht zie First Report of door de heeren Haldane en OsBORN the departmental committee, appointed to inquire into the ventii

and workshops (cd. 1302) 1902. In dat rapport wordt geconcludeerd om aan werklokalen, waar het koolzuurgehalte niet door gas- of olie verlichting wordt vermeerderd, als eisch te stellen, dat het koolzuurgehalte niet mag te boven gaan eene grens van 1.2% en, wanneer, op de aangegeven wijze het koolzuurgehalte wordt vermeerderd, eene grens van 2 "/oo. Eene methode om op vrij eenvoudige wijze het koolzuurgehalte te bepalen wordt tevens aan de hand gedaan. Hoewel hier te lande door de fabrieksinspectie ook proeven, als in Engeland zijn genomen, werden verricht, meent de ondergeteekende toch, dat het koolzuurgehalte voorloopig althans niet in de wet behoort te worden vastgelegd, evenmin als de wijze, waarop dat gehalte zal worden geconstateerd. Dat verder zal moeten worden gegaan dan het Veiligheidsbesluit, staat vast, maar hoever thans kan worden gegaan is met zekerheid niet aan te geven. Alvorens de in den algemeenen maatregel op te nemen grenzen vast te stellen, wenscht de ondergeteekende het resultaat van nadere proeven af te wachten. lation of factories

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 167

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken