Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 27

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 27

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

289 Indien de getroffene bezwaar heeft tegen de voorschriften, welke de door het bestuur der Rijksverzekeringsbank aangewezen deskundige of deskundigen in het belang eener goede behandeling of genezing noodzakelijk achten, zal het bestuur der Rijksverzekeringsbank een nieuw onderzoek door andere deskundigen gelasten. De getroffene heeft het recht binnen een door het bestuur te bepalen termijn aan het bestuur den naam van een deskundige op te geven, die alsdan met de overige deskundigen door het

de getroffene in gebreke den geven of weigert de door den getroffene gewenschte deskundige aan het onderzoek deel te nemen, dan wijst het bestuur, zoo mogelijk in overleg met den getroffene, een anderen deskundige aan. Verklaren de deskundigen of de meerderheid hunner de bezwaren van den getroffene ongegrond en blijft deze weigeren of in gebreke de voorschriften, waartegen hij bezwaar had, op te volgen, dan is het bestuur van de Rijksverzekeringsbank, naden getroffene te hebben gehoord, bevoegd te verklaren, dat het recht op eene uitkeering, die aan hem of aan zijne nagelaten betrekbestuur

wordt aangewezen.

Blijft

naam van een deskundige op

te

kingen, ingevolge de artikelen 32, 33, 35, 37, 40, 44, derde lid, 49, 50, 52, 54, 55 of 57, onder 2, van deze wet zou toekomen van den dag van de uitspraak der laatstbedoelde deskundigen af, geheel of voor de helft is verloren gegaan en de genees- en heelkundige behandeling van den getroffene te staken. Is de woonplaats van den in het eerste lid bedoelden verzekerde verder dan 5V2 K.M., gemeten langs den kortsten gebruikelijken weg, verwijderd van de plaats, waarheen hij door het bestuur der Rijksverzekeringsbank opgeroepen is, dan worden hem reiskosten en tijdverlies vergoed naar den maatstaf van het tarief voor getuigen, vastgesteld bij den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 66 der Ongevallenwet 1901. Artikel

6S.

die tot gevangenisstraf van drie jaren of langer onherroepelijk is veroordeeld, verliest over het tijdvak, gelegen tusschen den dag, waarop die veroordeeling onherroepelijk is geworden, en den dag, waarop hij de straf zal hebben ondergaan of daarvan kwijtschelding zal hebben bekomen, zijn recht op rente of voorloopige rente ingevolge deze wet. Wij behouden Ons voor, daartoe termen vindende, over de renten of voorloopige renten waarop voor een veroordeelde, ingevolge het in het eerste lid bepaalde, het recht mocht verloren gegaan zijn, te beschikken ten behoeve van de personen, die ingevolge deze wet recht op renten of voorloopige renten zouden gehad hebben, indien het ongeval, waardoor de veroordeelde getroffen is geworden, den dood van dezen ten gevolge had gehad. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor den veroordeelde, Hij,

I.

19

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken