Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 116

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 116

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

;

:

IOO

met art. 8 Truck-Ontwerp tot leiddraad Bij de aanwijzing van de gevallen, waarin schuldvergelijking wordt veroorloofd, is gestreefd naar eene zeer nauwkeurige regeling, ten einde moeilijkheden te voorkomen, gelijk ze zich elders hebben vertoond. Ten aanzien van 5 wordt nog opgemerkt, dat het niet in des arbeiders belang zoude zijn, te verbieden, dat de werkgever hem .

levensmiddelen enz. verkoopt, zelfs niet, dat deze ze verkoopt op crediet. In andere landen zoowel als ten onzent zijn vele gevallen aangewezen, waarin de arbeiders er zeer bij gebaat zijn, dat de werkgever levensmiddelen enz. in het groot aankoopt en in het klein aan de arbeiders uitreikt, terwijl dezen niet altijd tot dadelijke betaling in staat zijn. Evenwel wordt de schuldvergelijking slechts tot een beperkt bedrag toegelaten, en bovendien gevorderd dat de arbeider duidelijk heeft getoond, de door a. vaarde verplichtingen te kennen b.

dat

niet blijkt, dat

de werkgever

uit

hem

aan-

de levering voordeel

trekt.

Tegen dwang

tot

koopen

bij

den werkgever waakt

art.

1637 m.

Tweede lid. Dit lid is eenigszins afwijkend van lid 2 van 28 van het Ontwerp-DRUCKER. Het schijnt niet wenschelijk dat, ook al moge daaronder de huurprijs eener woning enz. of de koopprijs van dagelijksche benoodigdheden zijn begrepen, meer dan 2/ö van het loon worde in vergelijking gebracht. De wet behoort zekerheid te geven, dat bij elke uitbetaling van loon de arbeider ten minste over het grootste gedeelte van zijn loon de vrije beschikking erlangt. Drie vijfden iets meer dan de helft art.

zeker niet te veel. gelden onder 1, 2, 6 en 7 genoemd, betreffen alle gelden ter zake van schulden, welke of de arbeider had kunnen voorkomen, óf ontstaan, doordat de arbeider bij vroegere loonuitbetalingen te veel ontving. De sommen onder 3, 4 en 5 genoemd kunnen daaronder niet gerekend worden. Met het oog op dit verschil is het wenschelijk ten opzichte van de laatstgenoemde nummers eene nadere bespreking van het bedrag, dat in vergelijking kan worden gebracht, voor te schrijven. is

De

Art. 1638 s. Geheel iets anders dan de korting bij wege van schuldvergelijking, in het vorige artikel geregeld, is de tijdelijke inhouding door den werkgever van een zeker gedeelte van het loon, om te strekken tot waarborg voor de schadeloosstelling ingeval de arbeider de dienstbetrekking zonder grondige redenen, of zonder voorafgaande opgave van redenen, verbreekt of den werkgever grondige reden geeft de dienstbetrekking te verbreken, en dus eene schadeloosstelling verschuldigd is. Deze inhouding is vooral in Zwitserland, onder den naam de'compte, gebrui-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 116

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken