Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 223

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 223

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

213

door de uitwinning van een roerende of onroerende zaak, krachtens Burgerlijk Wetboek bevoorrecht, zelfs boven art. 1185 n". pand en hypotheek, maar tot die kosten behooren niet de kosten van het dwangbevel (art. 137) en van de beteekening daarvan. Ook voor deze kosten behoort, in het belang van den werkman, voorrang te worden toegekend aan de Bank. Zij worden wel waar niet door den werkman betaald en kunnen hem niet is door de Bank in rekening worden gebracht, maar het niet toekennen aan de Bank van voorrang voor al hare kosten zou ten gevolge hebben, dat g^een dwangbevel zou worden uitgevaardigd en ten uitvoer gelegd, indien het niet waarschijnlijk was dat de werkgever in staat was al zijn schulden ten volle te i

betalen.

De woorden „voor zoover de kosten niet krachtens het Burgerlijk Wetboek voorrang genieten" zijn opgenomen, omdat anders de door de Bank gemaakte kosten van uitwinning niet boven pand, enz. bevoorrecht

zouden

zijn.

Wordt de vordering met

inbegrip der kosten niet ten volle

op den werkgever verhaald, dan worden eerst de kosten betaald. De kosten worden gemaakt niet in het belang van het fonds maar, althans hoofdzakelijk, in het belang van den werkman. Het ware dus niet billijk de premie voor den werkman te betalen, voordat alle kosten aan het fonds vergoed zijn de Bank zal ook eerder tot het uitvaardigen van een dwangbevel overgaan, als de kosten voorgaan. Hetgeen na voldoening der kosten overblijft, wordt gebezigd om de door den werkgever ten aanzien der betaling van premiën gepleegde verzuimen te herstellen. ;

Art. 87. De beslissing der vraag of de werkman terecht beweert, dat de premie of een deel der premie in strijd met art. 81 van zijn loon is afgehouden, kan afhangen van de geldigheid eener tusschen werkgever en werkman gesloten overeenkomst. Kwamen bijv. partijen overeen, dat de werkgever het geheele bedrag der premie van 3 2 cent van het weekloon van 1 1 gulden zou afhouden, dan heeft die overeenkomst geen effect en de werkman, wien f 10,68 werd uitgekeerd, zal nog 16 cent van zijn werkgever te vorderen hebben. Is daarentegen overeengekomen, dat het loon van 1 1 gulden verminderd wordt met r6 cent, uitmakende de helft der premie, en houdt de werkgever van het tot f 10,84 verminderde loon het werkmansaandeel in de premie, ten bedrage van 1 6 cent af, dan ontvangt de werkman eveneens f 10,68, maar een vordering om alsnog 16 cent uit te

keeren zou ontzegd moeten worden. De beslissing van dergelijke zaken behoort niet aan het bestuur der Bank te worden opgedragen. Werd de werkgever voor den burgerlijken rechter aangesproken om betaling van een deel van het loon en ontstond er verschil over het bedrag, dat wegens het werkmansaandeel in de premie van het loon afgehouden had mogen worden, dan zou de burger-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 223

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken