Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 504

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 504

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

492

van het ontwerp- Arbeidswet 1904 werd gewaarschuwd tegen de neiging, welke bij de militaire Departementen schijnt te bestaan, zich aan het gemeene recht te onttrekken. Werd in het Voorloopig Verslag betreffende dat ontwerp de aan het tegenwoordig artikel analoge bepaling van art. 4, onder c, aan kritiek onderworpen, hier scheen nog veel meer reden, tegen het bulten de de wet stellen van den onder leiding of toezicht van militairen verrichten arbeid op te komen. Blijkens de Memorie van Toelichting acht de Minister van Oorlog het bedenkelijk, de werkzaamheden en het personeel te onderwerpen aan het toezicht en de controle van ambtenaren, behoorende tot een geheel anderen den leden hier aan het woord kwam het tak van Staatsdienst evenwel veel bedenkelijker voor, dat die werkzaamheden en dat personeel van het toezicht van Rijksambtenaren, die, al ware het alleen door hunne meerdere ervaring, met den caisson-arbeid veel beter bekend zijn dan militairen, zouden verstoken blijven. Mocht de Regeering van oordeel zijn, dat ingeval van oorlog, en de daarmede bij de Grondwet gelijkgestelde gevallen, aan de militaire macht ten deze de vrije hand behoort te worden gelaten, dan kon men zich daarmede wel vereenigen, maar tegen eene algemeene verklaring, dat de hier bedoelde militaire bouwwerken aan de toepassing der wet zijn onttrokken, bestond bij vele leden ;

ernstig bezwaar.

Er werd bovendien op gewezen, dat het artikel, zooals het thans luidt, tot zonderlinge consequenties zou leiden. Gesteld b.v. het geval, dat vanwege het Departement van Marine op 's Rijks werven door personeel van de werven en onder leiding van ingenieurs der marine of burgerlijke ingenieurs een bouwwerk in eigen beheer wordt uitgevoerd, dan zou op dat werk de wet van toepassing zijn, hetgeen dan het als zoo bedenkelijk afgeschilderde -— doch hier blijkbaar niet bedenkelijk geachte gevolg zou hebben, dat de werkzaamheden en het personeel zouden zijn onderworpen aan het toezicht en de controle van ambtenaren, behoorende tot een geheel anderen tak van Staatsdienst. Wordt echter een militair met de leiding van datzelfde werk belast, dan zou dat toezicht en die controle niet kunnen

worden gedoogd. Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den Maart 1905.

i3den

VAN

KOL.

DRUCKER. PASSTOORS. \^RHEY. RÖELL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 504

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken