Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 221

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 221

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

277

duur der dienstbetrekking, alle aanbeveling verdient. Een arbeider toch, die langen tijd bij éénzelfden werkgever in dienstbetrekking is, raakt met den loop en alle bijzonderheden der zaak vertrouwd de werkgever laat geleidelijk meer aan hem over en dientengevolge kan ten slotte de arbeider van groote beteekenis zijn voor den goeden gang van zaken in de onderneming, ja die onderneming voor een goed deel beheerschen. Het is dan niet mogelijk in korten tijd voor hem een waardig opvolger te vinden en een lange termijn van opzegging mag daarom niet ontbreken. Zoodanige termijn zal trouwens ook van groot nut zijn om te voorkomen, dat een geoefend en met alle geheimen eener onderneming vertrouwd arbeider plotseling eene eigen onderneming gaat opzetten en tot concurrent wordt van zijnen vroegeren werkgever of dat hij door een anderen werkgever wordt onderhuurd. In dit verband wezen deze leden ook nog op § 125 van de Duitsche Gewerbeordnung, waarin is bepaald, dat

den

;

werkgever, die een arbeider, bij een anderen werkgever in onderhuurt, de daardoor veroorzaakte schade moet vergoeden. Deze leden achtten opneming van een soortgelijke bepaling in dit ontwerp gewenscht, al ware het slechts om uitdrukkelijk door den wetgever het onderhuren van arbeiders tot eene ongeoorloofde en onrechtmatige handeling te doen een

dienstbetrekking,

stempelen.

Enkele voorstanders van de voorgedragen regeling achtten een maximum opzeggingstermijn van zes maanden niet te lang zij wezen op werkgevers, die groote werken uitvoeren, en om met het werk te kunnen beginnen, vrij lang van te voren zeker moeten zijn, dat zij op de diensten van een bepaald aantal arbeiders zullen

kunnen rekenen.

Verscheidene leden gaven aan de bepaling van art. 46, iste in verband met die van art. 47 van het ontwerp-DRUCKER de voorkeur boven de bepalingen, in art. 1639 i, iste en 2de lid, vervat. Gevolg toch van de thans voorgestelde bepalingen zal zijn, dat tal van categorieën van personen men wees op klerken en kantoorbedienden gedwongen zullen zijn, eene schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan, omdat anders voor hen, in strijd met het plaatselijk of vakgebruik, dat overeenkomstig hunne behoeften een veel langeren termijn van opzegging medebrengt, de termijn van opzegging één week zal bedragen. Volgens de regeling van het ontwerp-DRUCKER daarentegen zou ten aanzien van den opzeggingstermijn het plaatselijk gebruik raadzaam ware wellicht, daarnaast het algemeene vakgebruik te vermelden voorgaan en eerst bij gebreke van dergelijke aanwijzing de in de wet gestelde minimumtermijn van opzegging gelden. Het bezwaar, in de Memorie van Toelichting tegen verwijzing naar het plaatselijk gebruik aangevoerd, dat het in menig geval niet die zekerheid zal verschaffen, welke partijen bovenal lid,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 221

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken