Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 215

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 215

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

203 geëindigd, nog wel eens mannen in de inrichting sommigen arbeid hebben te verrichten, schijnt het gewenscht om het reinigen slechts toe te staan aan vrouwen van niet te jeugdigen leeftijd. Die leeftijd is bepaald op 23 jaar. Met opzet wordt gewag gemaakt van vrouwen, die haar drie en twintigste jaar hebben voleind en niet van meerderjarige vrouwen, omdat het op dien leeftijd, niet op het al of niet meerderjarig zijn, aankomt. Naar mate werktuigen, toestellen of gereedschappen dan wel vloeren, trappen enz, worden gereinigd, wordt eene verschillende regeling voorgesteld. Reiniging van werktuigen, toestellen of gereedschappen is van anderen aard dan reiniging van de gebouwen. Het eerste moet meer dan het laatsgenoemde als bedrijfsarbeid worden aangemerkt en aan den eerstgenoemden arbeid zijn ook meer g'evaren verbonden dan aan laatstgenoemden. Bij het reinigen van werktuigen enz. is toch de mogelijkheid van ongevallen grooter, omdat eene afdoende reiniging veelal niet doenHjk is zonder dat de werktuigen in beweging worden gebracht. In verband daarmede wordt voorgeschreven, dat het reinigen van werktuigen enz. slechts mag geschieden na afloop der andere bedrijfswerkzaamheden en voorts, dat dit werk alleen mag worden verricht door vrouwen, die geen andere werkzaamheden in of ten behoeve van het bedrijf verzijn

richten. Bij

het

reinigen

van

de

gebouwen

zijn

deze

voorwaarden

onnoodig.

Voor zoov^eel noodig zij opgemerkt, dat reiniging zoowel van werktuigen als van lokalen enz. mag plaats hebben zonder dat de in art. 288 of art. 289 opgenoemde voorwaarden behoeven te worden in acht genomen. Het spreekt evenwel van zelf, dat dan de overige bepalingen van het hoofdstuk toepassing vinden, zoodat de werkzaamheden om 7 uur des namiddags moeten zijn afgeloopen, voor zoover niet ingevolge een der andere artikelen die

werkzaamheden langer mogen duren.

ArU. 290 293. Het derde lid van art. 5 der bestaande Arbeidswet geeft de bevoegdheid aan den Commissaris der Koningin of aan den burgemeester om vergunning te geven tot het afwijken van de wettelijke regelingen. Dergelijke bevoegdheid kan bezwaarlijk worden gemist. In elke inrichting toch kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin zonder bezwaar een uitzondering op den regel kan worden toegestaan. Aan het toestaan van een dergelijke uitzondering is dan te minder bezwaar verbonden, juist omdat als regel een voor de arbeiders meer gunstige regeling geldt. Spoedbestellingen kunnen aanleiding geven om eenigen langer te mogen werken. In sommige bedrijven toch, voornamelijk die, waar goederen worden verwerkt, welke aan mode onderhevig zijn, kunnen onmogelijk de voorwerpen van te voren worden gereed gemaakt. Zoolang de modellen voor het nieuwe

tijd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 215

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken