Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 264

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 264

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

254

De

wet, welke op het gebied der arbeiDeensche Rijk tot stand kwam, is die van 1 1 Juli 1 890. Deze wet heeft alleen betrekking op IJsland en houdt het midden tusschen gewone armenverzorging en eigenlijke arbeidersverzekering. Ondersteuningen kunnen worden gegeven aan zwakke en oude hulpbehoevenden. Evenals de IJslandsche wet houdt ook de Deensche wet van q April 1891, betreffende de ouderdomsondersteuning van waardige hulpbehoevenden, niet vallende onder de armverzorging, het midden tusschen armenzorg en arbeidersverzekering. Deze wet is op enkele punten gewijzigd door de wet van 23 Mei 1902, doch de hoofdbeginselen zijn onaangetast gebleven. Een sociale verzekering is deze wet niet, daar de financieele medewerking van belanghebbenden is uitgesloten en de kosten uitsluitend uit de publieke kas worden bestreden. Recht op ouderdomsondersteuning volgens deze wet hebben de personen boven de 60 jaren die zonder hun schuld hulpbehoevend zijn geworden en gedurende de laatste 10 jaren geen armenverzorging genoten hebben noch veroordeeld zijn wegens bedelarij of landlooperij. De ouderdomsondersteuning is niet vastgesteld op een algemeen bepaald bedrag, doch houdt in elk bijzonder geval verband met hetgeen noodig is om den noodlijdende en zijne familie te ondersteunen bij zijn levensonderhoud, alsmede bij

Denemarken.

dersverzekering

in

eerste

het

ziekte en de daaruit voortvloeiende verplegingskosten. De aanvraag om ondersteuning geschiedt bij het gemeentebestuur, dat over de toekenning beslist. Beroep van de beslissing van het gemeentebestuur staat open bij een hooger regeeringsorgaan en in hoogste instantie bij den Minister van Binnen-

landsche Zaken. De kosten der ondersteuningen worden voor de eene helft door de gemeenten en voor de andere helft door den Staat gedragen. In Zweden is den 21 sten Februari 1898 een ontwerp van wet ingediend betreffende de verzekering van pensioenen of lijfrente. Volgens dit ontwerp zijn verzekeringsplichtig de loonarbeiders boven de 18 jaren, wier dienstbetrekking bij eenzelfde werkgever ten minste 6 dagen per week bedraagt. Is de man verzekerd, dan kan ook zijne vrouw recht op pensioen krijgen volgens dezelfde regelen als gelden voor den man. De bijdragen betaald voor den man, zullen geacht worden eveneens betaald te zijn voor de vrouw. Niet verzekeringsplichtig zijn o. a. Staats- of gemeenteambtenaren, de bemanning van vaartuigen en zij, die klaarblijkelijk geheel ongeschikt tot werken zijn. De Koning kan bepalen, dat en onder welke voorwaarden, leden van pensioen- en lijfrentekassen van den verzekeringsplicht ontheven zullen worden. De verzekerden worden in drie pensioenklassen ingedeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 264

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken