Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 216

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 216

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

2o6 en van twee of meer werkgevers de helft dier premie kunnen vorderen; werkgevers B en C, voor wie Donderdag en Vrijdag gewerkt wordt, kunnen niet weten dat werkgever A op Maandag reeds de helft der premie betaald heeft aan den werkman. De bevoegdheid van den werkman om de helft der door hem betaalde premie van den werkgever te vorderen zou dus aanleiding geven tot bedrog, zonder dat daardoor voorkomen zou worden, dat partijen kunnen afwijken van de regeling, dat de werkgever de helft der premie betaalt de werkman zou toch niet gedwongen kunnen worden gebruik te maken van de bevoegdheid om de helft der door hem betaalde premie van den werkbetalen

;

gever

te vorderen.

Wil de werkman de premie betalen uit eigen middelen, dan kan geen wettelijke bepaling dit voorkomen. Wil hij dit niet, dan geven de bepalingen van het ontwerp hem de noodige waarborgen, dat de werkgever de premie betaalt en slechts de helft op hem verhaalt. Is de werkgever niet, of tijdelijk niet in staat achterstallige premiën te betalen, zoodat de werkman voor de keus staat dat die premiën niet betaald worden of dat hij zelf ze betaalt, dan zal de werkman, ingevolge de regelingen bedoeld bij litt. e en litt. tu van art. 138, desverkiezende, het door den werkgever verschuldigde betalen en het bedrag, dat de werkgever niet op hem zou hebben mogen verhalen, van dezen vorderen. Art. 8 1 verbiedt het verhalen der betaalde of verschttldigdc premie, d. i. de premie, die reeds betaald is of die nog betaald moet worden, voor zoover dit niet is toegestaan bij of krachtens deze wet. De werkgever, die een premie van 32 cent betaalt en 18 cent in plaats van 16 cent van het loon afhoudt, overtreedt het verbod en valt onder art. 118. Betaalt hij het loon zonder de helft van de door hem betaalde premie af te houden en houdt hij de helft van het bedrag der premie bij de betaling van het loon over een volgende week af, dan valt hij ook onder art. 118. Dit is eveneens het geval, indien hij de premie betaalt nadat het loon betaald is en de helft van het bedrag der premie van het loon over een volgende week afhoudt. Houdt hij van het loon de helft af van een premie, die hij betalen moest doch niet betaalde, dan is niet art. 118 doch art. 119 van toepassing. Art. 81 wordt echter niet overtreden door van het loon van den werkman af te houden de helft van een betaalde maar niet verschuldigde premie, tenzij de premie krachtens het laatste lid van art. 80 voor het geheel ten laste van den werkgever bleef. De werkgever, die een premie in de 3de klasse voor een werkman betaalt en de helft van de waarde van die premie van diens loon afhoudt, valt niet onder het bereik van art. 1 1 8 of van eenige andere strafbepaling, al zou aangetoond worden, dat de werkgever geen premie voor den werkman behoefde te betalen of volstaan kon met een premie in de 2de klasse.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 216

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken