Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 312

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 312

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

300

Naar specifiek Christelijke beginselen werd door deze zelfde leden tevergeefs in het ontwerp gezocht. Tegenover deze grieven werd allereerst aangevoerd, dat geheel het ontwerp, ook blijkens de Memorie van Toelichting, op Christelijken grondslag rust. Het zijn juist de Christelijke ïaeginselen, welke leiden tot een optreden ter bescherming van den arbeid, en voor wie de geschiedenis der maatschappelijke ontwikkeling nagaat, blijkt het, dat in Engeland, vanwaar de moderne sociale wetgeving is uitgegaan, de aandrang van de geestelijkheid en \-an mannen als William Wilberforce tot het in het leven roepen van dergelijke wettelijke bepalingen denstoot heeft gegeven. Ook hier te lande waren het leidslieden van Christelijken huize, die het eerst op de sociale nooden hebben gewezen. Het is volkomen waar, dat ook onder hen, die de Christelijke beginselen niet belijden, warme voorstanders en ijveraars gevonden worden voor de belangen der arbeiders en dat zelfs de eerste bescheiden stap, welke in Nederland op het gebied der sociale wetgeving is gedaan, aan het initiatief van die zijde te danken was. Maar, indien zij daarbij de zedelijke belangen van de arbeiders op den voorgrond stellen, staan zij, meenden de hier aan het woord zijnde leden, zij het ook wellicht onbewust, onder den invloed van de doorwerking dierzelfde beginselen. Het tegenwoordig wetsvoorstel achtten deze leden v^oorts een verdienstelijk werk, welks groote beteekenis, ook met het oog op de aan de samenstelling daarvan verbonden technische bezwaren, niet mag worden onderschat. Gaarne brachten zij der Regeering daarvoor warme hulde. En waar was opgemerkt, dat het ontwerp verre blijft beneden hetgeen de tegenwoordige Minister van Binnenlandsche Zaken in Ons Prop ram als het „Wetboek van den arbeid" had voor oogen gesteld, daar behoorde er op te worden gewezen, dat de schrijver zelf in § 292 van datzelfde werk een zoodanig wetboek ook slechts had voorgesteld als „de eindpaal, waarheen vervollediging en inverbandzetting van deze afzonderlijke wetten eenmaal voeren zou". Op weg naar dien eindpaal wordt met dit ontwerp, waarin onder meer de Arbeidswet en de Veiligheidswet vervolledigd en in verband gezet zijn, eene belangrijke schrede gedaan. Sommigen rekenden het den Minister zelfs als een groote verdienste toe, dat hij, bij wien reeds vóór dertig jaren eene zoo stoute gedachte was opgekomen, zich thans heeft weten te beperken tot hetgeen op dit oogenblik bereikbaar is en dat hij zich niet heeft laten verleiden tot het voorstellen van regelingen waarde noodige ervaring, de tijd nog niet is het tot stand komen van het geheel in gevaar zoude hebben gebracht. Wordt dit ontwerp tot wet verheven, dan zal Nederland bij het buitenland niet achterstaan en zal toch ook de vrees niet behoeven te rijzen, dat onze nijverheid, door voor,

bij

gebrek aan

gekomen en welke

aan te belemmerende bepalingen gebonden te zijn, in den tegen de buitenlandsche industrie het onderspit zal delven.

strijd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 312

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken