Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 117

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 117

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

I05

De bezwaren, die tegen bepaalde artikelen zijn aangevoerd door de Twentsche kamers, meent de ondergeteekende thans te kunnen laten rusten zij zullen ter sprake worden gebracht bij de toelichting der betrokken artikelen. De Kamer van koophandel en fabrieken te Tilburg, de Kamer van arbeid voor de wolindustrie aldaar en de vereeniging van Tilburgsche fabrikanten van wollen stoffen hebben ook groot bezwaar tegen eenige der hoofdbeginselen van het ontwerp, waartegen de Twentsche kamers bedenking inbrachten. Met name geldt dit van het verkorten van den arbeidsduur van jeudige personen en vrouwen en van het verhoogen van den leeftijd van jeudige personen. ;

Te ontkennen is niet, dat de door de hier bedoelde Kamers aangevoerde bezwaren van gewicht zijn. Zij hebben er dan ook toe geleid, dat de ondergeteekende zich opnieuw rekenschap heeft gegeven over de vraag of het ontwerp in een of meer van zijne hoofdbeginselen moest worden gewijzigd. Indien de bedoeling der Twentsche en der Tilburgsche adviezen door den ondergeteekende goed is verstaan, is het hoofdbezwaar daarin gelegen, dat invoering der wet zoude leiden tot verkorting van den arbeidsduur in eenige takken der textielindustrie. j\Iet betrekking tot de Twentsche textielfabrieken is verkorting van dien arbeidsduur onmogelijk, zooals adressanten mededeelen, omdat in het naburige Duitschland, dat aan onze textielfabrieken een zeer vinnige concurrentie aandoet, de elfurige werkdag bestaat. Nu deelen adressanten mede, dat verkorting van den werkdag van jongens en meisjes tot op lo uur noodwendig er toe moet leiden, dat in de geheele fabriek niet langer dan lo uur wordt gewerkt. Immers de arbeid in de fabrieken der textielindustrie regelt zich geheel naar den arbeidstijd van jongens en meisjes, daar de verschillende bewerkingen zoodanig in elkander grijpen, dat de eene bewerking niet zonder de voorafgaande of de daaropvolgende kan doorgaan. Een ieder, aldus spreekt de Kamer van koophandel en fabrieken te Rijssen zich zeer nadrukkelijk uit, die eenigszins met spinnerijen en weverijen bekend is, weet, dat men niet gedurende den werktijd een gedeelte der arbeiders kan wegzenden en met de overigen doorwerken. Inderdaad wordt in de textielindustrie, meer dan in eenigen anderen tak \-an fabriekmatige nijverheid, partij getrokken van 'den arbeid van jongens, meisjes en vrouwen. De verklaring van dat feit moet deiarin worden gezocht, dat in de hier bedoelde industrie de te verrichten arbeid voor het overgroote meerendeel bestaat in het bewaken \'an de geregelde werking van machinaal bewogen werktuigen. Groote lichaamskracht wordt daarvoor niet vereischt; oplettendheid en eenige bedrevenheid in de uit te voeren handgrepen is voldoende. In de spinnerijen grijpt nu de gang der bewerking zoodanig in elkander, dat ieder werktuig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 117

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken