Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 188

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 188

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

178 blijvend invalide wordt, kan dadelijk de rente krijgen; hij behoeft niet te wachten, totdat de wachttijd vervuld zou zijn, indien de premiebetaling werd voortgezet.

Art. 58. De verzekerde, die aan art. 57 het recht op een rente ontleent, zal in den regel invalide zijn geworden door een ongeval, maar de invaliditeit kan ook in dat geval het gevolg zijn van ziekte. Met het oog daarop moet het bestuur der Bank, met afwijking van het beginsel, neergelegd in litt. h n". i van art. 138, onderzoeken of de verzekerde bij den ingang der verzekering reeds invalide was; is dit het geval, dan wordt het

verzoek afgewezen. De bepalingen van litt. b en litt. c zijn noodig, omdat hij, die de storting niet voortzette, geen aanspraak behoort te hebben op rente, indien de wachttijd niet vervuld is. De vreemdeling, die vijf jaren zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad, kan genaturaliseerd worden, indien hij meerderjarig is (art. 3 der wet van 12 December 1892, Staatsblad n. 268); ingevolge litt. d wordt hij, indien hij bij den ingang der verzekering gedurende de laatste vijf jaren hier te lande zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf heeft gehad, voor de toepassing van art. 57 gelijk gesteld met den Nederlander ook indien hij minderjarig is.

Het recht op een rente wordt toegekend bij wijze gunst. Er bestaan dus geen termen om beroep op den administratieven rechter toe te laten, indien het bestuur der Bank van oordeel is, bijv. dat de verzekerde bij den ingang der verzekering reeds invalide was. Het toelaten van beroep zou in Art. 59.

van

casu (art.

ook bezwaren hebben, omdat in de voorgestelde regeling de administratieve rechter, indien hij van oordeel was,

60)

dat het verzoek ten onrechte door het bestuur het verzoek niet zou kunnen toewijzen.

was afgewezen,

Art. 60. Bevat het advies van het bestuur niet de gegevens, noodig voor een beslissing, dan zal de Minister van Binnenlandsche Zaken een nader onderzoek doen instellen. De rente wordt op de gewone wijze berekend ingevolge de bepalingen van de artt. 33 35, met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 60 heeft de verzekering 125 weken geduurd en heeft de verzekerde over 100 weken premiën betaald, dan wordt de verzekering voor de berekening der rente geacht 125 -f- (150 175 weken te hebben 100) 50 geduurd. Het bedrag der rente zal dus afhangen van den duur der verzekering', van het aantal werkelijk betaalde premiën en van de klasse, waarin deze betaald zijn. Hoe meer premiën er in een hoogere dan de eerste klasse betaald zijn, en hoe hooger de klasse is, waarin die premiën betaald zijn, hoe hooger de

;

=

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 188

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken