Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 22

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

lO

Artikel 35.

Een besluit ingevolge het vorige artikel wordt niet genomen dan nadat het gevoelen der in artikel 24 bedoelde commissie is ingewonnen. Artikel 36. Hij,

of in

wiens verzoek artikel

34,

niet

bij is

een

besluit,

ingewilligd,

als

bedoeld

in artikel

kan daarvan binnen

26

tien

dagen na de dagteekening van het

in die artikelen bedoelde beroep komen bij Onzen Minister. Onze Minister beslist na onderzoek.

afschrift,

schriftelijk in

Artikel 37.

Een besluit, als bedoeld in artikel 34, treedt niet in werking zoolang daartegen beroep kan worden ingesteld en zoolang omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. Artikel 38.

Het hoofd of de bestuurder is verplicht, zooveel in zijn vermogen is, den leerling bekend te maken met het in artikel 27, onder f, bedoeld vak of onderdeel daarvan, en op zijn zedelijk

gedrag toezicht te houden. Hij mag den leerling niet bezigen voor het verrichten van huiselijke diensten, tenzij in het geval, bedoeld in artikel 27, onder g, en dan alleen met inachtneming van de ingevolge dat voorschrift vastgestelde uren. Artikel 39.

Het hoofd of de bestuurder is verplicht den leerling op diens verlangen, of op verlangen van diens wettelijken vertegenwoordiger, den noodigen tijd te laten tot het ontvangen van godsdienstonderwijs en het waarnemen van kerkelijke verplichtingen. Artikel 40.

De leerling heeft zich te gedragen naar de aanwijzingen, hem door of van wege het hoofd of den bestuurder worden

die ge-

geven. Artikel 41.

Bij beëindiging der leerbetrekking onverschillig of die beëindiging al dan niet samenvalt met het einde van den leertijd zendt het hoofd of de bestuurder hiervan bericht aan den burgemeester onder opgave van den dag, waarop en de reden waarom de leerbetrekking geëindigd is.

Artikel 42.

De

burgemeester zendt een afschrift van het, in het vorige artikel bedoelde, bericht aan den wettelijken vertegenwoordiger van den leerling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken