Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 25

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

;

15 uit

kan hij

het invaliditeits- en ouderdomsfonds worden toegekend; hij niet weder uit eigen hoofde verzekerd worden en is, al valt onder het eerste lid van artikel i, niet verzekeringsplichtig.

Artikel 37.

De

(i)

verzekerde, die zich opzettelijk invalide

maken, heeft geen recht op

maakt of

laat

het opzet nadat de rente is toegekend, dan wordt deze door het bestuur der Bank ingetrokken. Is de invaliditeit het gevolg van een ongeval, tegen (2) geldelijke gevolgen waarvan de verzekerde krachtens de Ongevallenwet 1901 of eenige andere Ongevallenwet verzekerd was, dan wordt invaliditeitsrente niet toegekend, noch ontzegd of ingetrokken, indien door de toekenning, ontzegging of intrekking strijd ontstaan zou met een krachtens een der genoemde wetten genomen beslissing; wordt na de toekenning, ontzegging of intrekking der invaliditeitsrente, krachtens een der genoemde wetten in laatste instantie een beslissing genomen, welke daarmede in strijd is, dan wordt de beslissing over de invaliditeitsrente door het bestuur der Bank herzien. In het geval voorzien bij het voorgaande lid kan hangende (3) de behandeling van het verzoek om rente van den verzekerde de rente, waarop hij eventueel recht zal blijken te hebben, hem voorloopig worden toegekend; de voorloopig toegekende rente kan te allen tijde worden ingetrokken. invaliditeitsrente

;

blijkt

Artikel 3S. Is de invaliditeit het gevolg van lichamelijk letsel, bekomen het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of bij poging daartoe, ter zake waarvan de verzekerde onherroepelijk is veroordeeld, dan kan het verzoek om invaliditeitsrente worden afgewezen blijkt de oorzaak der invaliditeit nadat de rente is toegekend, dan kan deze door het bestuur der Bank worden ingetrokken. De bepaling van het laatste lid van het voorgaande artikel (2) is van toepassing. (i)

bij

Artikel 39.

De rente kan in de gevallen voorzien bij de voorgaande twee artikelen niet worden ingetrokken, indien niet door het bestuur der

Bank aan den verzekerde

king

in

overweging

is

kennis gegeven, dat de intrek-

is:

in het geval voorzien bij artikel 37, binnen een jaar na dagteekening der beslissing, waarbij de rente aan den verzekerde is toegekend of, is de intrekking een gevolg van een, a.

de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken