Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 219

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 219

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

207 in staat om langer te midden van zijn gezin te vertoeven De tegenwoordige Arbeidswet bepaalt, dat tusschen uur

ren

1 1

des voormiddags en 3 uur des namiddags een rusttijd moet worden toegekend van ten minste een uur. Meer dan die eene rusttijd van een uur behoeft thans niet te worden toegekend. Zulks beslist niet genoeg, ook al wordt het aantal werkuren terugis gebracht tot I o per etmaal, zooals in het wetsontwerp is geschied. Aangenomen, dat een rusttijd van een uur midden tusschen de werkuren wordt gegeven, dan kunnen zoowel vóór als na den rusttijd vijf onafgebroken werkuren vallen. Het ontwerp gaat van het beginsel uit, dat tusschen 1 1 uur des voormiddags en 3 uur des namiddags een rusttijd van minstens een uur moet worden toegekend, maar dat wanneer die rusttijd op korter dan anderhalf uur wordt bepaald na ten hoogste vier uur arbeid ten minste een half uur rust moet worden gegeven. Deze voorschriften hebben de bedoeling, een prikkel in het leven te roepen, ten einde bij voorkeur de middagrust op ten minste 1 ^2 uur te bepalen. Geschiedt zulks, dan kan het hoofd of de bestuurder de werktijden regelen zooals hij wil. Hij kan wanneer het hem goeddunkt, korte poezen van rust geven om een boterham te eten, maar hij is daarbij aan

geen wetsvoorschrift gebonden. Een flinke rust op het midden van den dag is het meest gewenscht voor een arbeider. Wanneer het lichaam door inspannende arbeid is vermoeid, moet gelegenheid bestaan om nieuwe krachten te verzamelen. Dit kan alleen geschieden, wanneer de rust niet te kort is. Trouwens, voorbijgezien mag niet worden, dat een rusttijd tusschen de werkuren voor m enigen arbeider nog geen waarborg oplevert voor rust. Veelal zal de arbeider eenigen afstand hebben af te leggen om te huis zijn middagmaal te gebruiken. Het verlengen van den middagrusttijd van een uur tot anderhalf uur moet ook daarom vooral een weldaad worden geacht, omdat dit menigeen de geleheid zal geven om inderdaad een oogenblik rustig te midden van gezin door te brengen. In art. 303 is een geval voorzien, hetwelk in de bestaande Arbeidsw^et niet is geregeld. Wanneer de arbeid van een jongen, een meisje of eene vrouw slechts enkele uren per dag bedraagt, dan moet, wanneer die uren geheel of gedeeltelijk Hggen tusschen 1 uur des voormiddags en 3 uur des namiddags, ook de rusttijd van een uur worden toegekend. Dit heeft geen zin. Het ontwerp bepaalt, dat in zoodanig geval geen rusttijd van een uur behoeft te worden toegekend. Het spreekt van zelf, dat de mogelijkheid moet bestaan om zijn

1

van den regel, opgenomen in art. 303. Plaatselijke gewoonten kunnen tot afwijkingen leiden. Zoo, wanneer in een tak van industrie meisjes en vrouwen werkzaam zijn uit gezinnen, waar de hoofdmaaltijd na 3 uur des namiddags wordt gebruikt. Wanneer voor dergelijke meisjes en vrouwen de lange rusttijd moet vallen vóór 3 uur, dan zal daarvan het gevolg zijn, dat zij

af te wijken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 219

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken