Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 180

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 180

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

i68 art. 123 is aangevuld in dien zin, dat lid van uitgedrukt, dat slechts in fabrieken, waar tien of meer arbeiders werkzaam zijn, de privaten naar seksen gescheiden enz. moeten zijn. Ingevolge het Veiligheidsbesluit gold dergelijk voorschrift voor fabrieken en werkplaatsen, dus voor de inrichtingen, waar 10 of meer personen plegen te verblijven of waar een kracht werktuig of een oven wordt gebezigd (de vlasbraakhokken en zwnngelketen buiten beschouwing- latende). In hoofdzaak komt dus het tweede lid van art. 123 van het ontwerp overeen met art. 15 onder i van het Veiligheidsbesluit. Het naar seksen scheiden der privaten in inrichtingen, waar minder dan 10 arbeiders werkzaam zijn, kan niet worden gevorderd ook al w^ordt een krachtwerktuig gebezigd of al is een oven aanwezig. Te ontkennen is niet, dat het ontwerp in dit opzicht minder ver gaat dan het Veiligheidsbesluit, maar het komt den ondergeteekende voor, dat de aanwezigheid van een krachtwerktuig of een oven een zonderling criterium is bij de beantwoording der vraag, waar de privaten naar seksen gescheiden dienen

Het tweede

duidelijk

is

te zijn.

Volgens het tweede lid van art. 123 moeten de privaten naar seksen gescheiden zijn, maar bovendien mogen zij met het oog op de zedelijkheid geen aanstoot geven. Met opzet is niet gewag gemaakt van den eisch om de privaten zoodanig in te richten, dat deze bij het gebruik maken geheel kunnen worden afgesloten, omdat dergelijk afsluiten met het oog op de zedelijkheid niet wenschelijk is. Het voorschrift van art. 124 komt ten goede bijv. aan personen, die in de stokerij eener gasfabriek, in suikerfabrieken en dergelijke bedrijven, welke eene hooge temperatuur vereischen of veroorzaken, werkzaam zijn. Moet in het algemeen worden erkend, dat het wenschelijk is de privaten en urinoirs buiten de w^erklokalen te plaatsen, zoo schijnt het toch te streng voor te schrijven, dat dergelijke inrichtingen nimmer binnen de werklokalen mogen zijn. In tal van gevallen is het naar buiten brengen wegens gebrek aan ruimte niet mogelijk. Wanneer die inrichtingen waterclosets zijn, die geen stank verspreiden, is er geen bezwaar om hunne aanwezigheid in het werklokaal te dulden. Immers voorbijgezien mag niet W' orden, dat het voorschrift van art, 123 van kracht blijft, zoodat de privaten in elk geval naar seksen gescheiden moeten zijn en met het oog op de zedelijkheid geen aanstoot mogen geven. De bepaling van art. 125 is gelijkluidend met die van art. 126 met dit verschil nochtans, dat in fabrieken, in werking gebracht vóór I Januari 1897, genoegen wordt genomen met het aanwezig zijn van luchtkokers en stankafsluiters, wanneer uitdrukkelijk vaststaat dat onmogelijk aan een der andere cischen, in art. 125 gesteld, kan worden voldaan. Dit mildere voorschrift ten behoeve

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 180

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken