Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 285

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 285

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

273

bedragen dan 1 uur, aan den Bondsraad is de bevoegdheid toegekend om dat aantal terug te brengen tot lo uur voor bedrijven, die geacht moeten worden voor de gezondheid der arbeiders schadeHjk te zijn. Voor buitengewone tijdelijke verlenging van den arbeidsduur moet vooraf vergunning zijn gevraagd en verkregen. Intusschen is de wet niet van toepassing op zoogenaamden hulparbeid, waaronder wordt verstaan de arbeid, die aan de eigenlijke fabricage moet voorafgaan of die daarop moet volgen, voor zoover die hulparbeid wordt verricht door mannen of door ongehuwde vrouwen boven den leeftijd van i8 jaar. 1

De wet bevat eenige bepalingen uitsluitend voor den arbeid van vrouwefi in de fabrieken. Dezen mag onder welke omstandigheden ook geen nachtarbeid worden opgedragen. Wanneer zij een huisgezin te verzorgen hebben, moeten zij een ^ uur voor de middagpauze worden vrijvoor zoover deze niet minstens i^ uur bedraagt. Vóór na hare bevalling mogen vrouwen in het geheel gedurende 8 weken niet in de fabriek werkzaam zijn. Zij mogen niet in de fabriek terugkeeren, dan na verloop van ten minste 6 weken na gelaten,

en

hare bevalling.

De Bondsraad gere vrouwen

wijst

in het

den industrieelen arbeid aan, welken zwan-

geheel niet

mogen

verrichten.

Ten opzichte van den kinderarbeid bevat de wet de volgende bepalingen. Kinderen beneden

den

leeftijd

van

14

jaar

mogen

niet

in

fabrieken werken. Voor kinderen, die het vijftiende levensjaar ingetreden en het zestiende nog niet volbracht hebben, moeten het school- en het godsdienstonderwijs en de arbeid in de fabriek te zamen ten hoogste 1 1 uren per dag bedragen. De fabrieksarbeid mag op deelneming aan school- en godsdienstonderwijs niet van ongunstigen invloed zijn. Voor den nachtarbeid geldt wat hierboven reeds is medegedeeld met deze restrictie evenwel, dat de Bondsraad ten opzichte van dien arbeid voor kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren verschillende beperkende regelingen kan treffen en den arbeidsduur vaststellen op minder dan het maximum-aantal van 1 1

uren.

De Bondsraad

is bevoegd industrieelen arbeid aan te wijzen, welken kinderen in het geheel niet mogen verrichten. Een werkgever kan zich niet verontschuldigen door een beroep te doen op zijn onbekendheid met den leeftijd en de leerplich-

tigheid zijner minderjarige arbeiders.

De kantonnale regeeringen zijn bevoegd regelen te stellen ten aanzien van inrichtingen, waarop de Bondswetgeving niet van toepassing is. III.

18

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 285

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken