Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 473

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 473

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2

529 Artikel 217.

De

bezoldigingen van de ambtenaren der Rijksverzekeringsbank, wier werkzaamheden volgens eene verklaring van het bestuur der bank hoofdzakelijk bestaan in het nazien van de boeken van districtsziekenkassen, komen voor het geheel ten laste

van het Rijk. Artikel 218.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank houdt toezicht op de verzekeringscontroleurs en brengt de opmerkingen, waartoe dat toezicht aanleiding geeft, ter kennis van Onzen Minister. Artikel 219.

De werkgevers

en de verzekerden zijn verplicht de inlichtingen geven, welke door een verzekeringscontroleur ten behoeve van de uitoefening van zijn ambt worden verlangd. Op verzoek van den verzekeringscontroleur worden de inlichtingen binnen den door hem te stellen termijn schriftelijk verstrekt. te

HOOFDSTUK Van

VII.

geschillen.

Artikel 220.

Wanneer een persoon van eene erkende ziekenkas of eene districtsziekenkas niet de schadeloosstelling ontvangt, waarop aanspraak heeft op grond van eene verzekering ter voldoehij ning aan artikel 1 of ingevolge artikel 12, dan kan hij zijne vordering in rechte doen gelden voor den burgerlijken rechter. Gelijke bevoegdheid komt in het in artikel 161 bedoelde geval toe aan den verzekerde, wanneer hij van den werkgever niet de schadeloosstelling ontvangt, waarop hij volgens dat artikel aanspraak heeft, en aan den werkgever, wanneer deze van de ziekenkas niet de vergoeding ontvangt, waarop hij volgens genoemd

artikel recht heeft.

Artikel 221.

Eene gehuwde vrouw wordt ten aanzien van hare ingevolge 1 gesloten verzekering met eene ongehuwde meerderjarige

artikel

gelijkgesteld.

E en

minderjarige, wiens verzekering op grond van artikel 1 is van die van een verzekeringsplichtig persoon, wordt, indien hij zonder wettelijken vertegenwoordiger is, de wettelijke vertegenwoordiger verhinderd is of zijne woonplaats heeft in eene andere gemeente dan hij zelf, of de verblijfplaats van den wettelijken vertegenwoordiger onbekend is, vertegenwoordigd door den bedoelden verzekeringsplichtige. n. 34

een

gevolg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 473

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken