Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 106

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 106

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

94 bleef dusver een breede klasse van personen, die beschermingbehoeven, onbeschermd. Een en ander is oorzaak, dat beide wetten dringend aanvulling en verbetering behoeven. Daarbij komt, dat de eigenlijke beschermende bepalingen niet in de genoemde wetten omschreven, doch voorkomen in algemeene maatregelen zijn van bestuur, krachtens die wetten uitgevaardigd. Dit stelsel van wetgeving was te verdedigen, mocht zelfs het eenig mogelijke geheeten worden, overmits op het standpunt harer ontwerpers destijds gold het zetten van de eerste schrede op een ten onzent nog weinig of niet betreden weg. Thans daarentegen is genoeg ervaring opgedaan om tal van dwingende voorschriften in de

wet zelve te kunnen opnemen. De Regeering besloot uit dien hoofde de bescherming van den arbeid opnieuw en meer volledig te regelen. Het liefst had zij daarbij den tot nu toe gevolgden weg, om de beschermende bepaling rechtstreeks bij wet of algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen, verlaten. Zij zou er de voorkeur aan hebben gegeven wel de beperkende regelen in de wet vast te leggen, maar voorts veel van de uitwerking dezer regelen over te laten aan vertegenwoordigende lichamen op nijverheidsgebied, bevoegd op beperkt terrein en onder de noodige waarborgen in zekere mate met dwingend gezag op te treden. Daarvan moest voorshands ten gevolge van de ontstentenis van alle zoodanige publiekrechtelijke organisatie worden afgezien. De Regeering kan thans nog niet verder gaan dan een eersten stap te zetten op den weg, die tot meerdere organisatie in de toekomst kan leiden. Door eene regeling van het leerlingwezen ontstaat de mogelijkheid, om den toekomstigen arbeider beter voor te bereiden voor de taak, die hem wacht, hem technisch beter te ontwikkelen en tevens om toezicht te houden op zijne zedelijke en godsdienstige ontwikkeling ook dan, wanneer hij buiten den gezichtskring is v^an ouders of voogden. Door het sluiten van een leercontract ontstaat eene andere verhouding tusschen den meester en den leerling dan nu bestaat tusschen den patroon en den jeugdigen persoon, die door den eerste thans alleen in dienst wordt genomen voor het verrichten van lichten arbeid, waarbij het aan den laatste wordt overgelaten zooveel te leeren als hij van zijne mede-arbeiders kan afzien. Thans bepaalt alles zich tot een huren en verhuren van diensten, waarbij het belang van den patroon er zoo licht toe verleidt zooveel financieel voordeel van den jongen of het meisje te trekken als mogelijk is. Van een andere dan een financieele band is thans dan ook tusschen patroon en jongen zelden sprake. Beide staan te los naast elkander en zoo leert de jeugdige arbeider van zijn eerste intrede in de fabriek of werkplaats af zich vaak te beschouwen, en ziet hij zich beschouwd, als één uit eene massa, wier eenig doel is haar arbeidskracht zoo voordeelig mogelijk ten dienste te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 106

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken