Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 80

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 80

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

:

/o schriftelijk

zij

bonden

kosten

werkgever, kracht

bij

dan behooren eventueele daaraan verden regel te worden gedragen door den wien gewoonlijk de grootste financieele draag-

gesloten, in

is.

Het behoeft overigens geen betoog,

dat de kosten niet zullen

van drukkenden aard. Art. 1637 n zelve schier onbeduidend doen blijven.

zijn

zal

de kosten der akte

Art. 1637 e. Met betrekking tot den hand- of godspenning, welke vaak bij het sluiten der overeenkomst wordt gegeven en aangenomen, behooren, ter voorkoming van twijfel, twee vragen te worden beslist i. Zijn partijen bevoegd, door opoffering vanden godspenning, van de overeenkomst terug te treden? 2. Mag de godspenning in mindering worden gebracht op het verdiende loon? Over de eerste vraag bestaat naar het geldende recht verschil van gevoelen. Zij is bevestigend beantwoord door den kantonrechter te Groningen bij een veel besproken vonnis van 20 Juni 1848 (TV. v. h. R. n. 959) en door de verschillende schrijvers 1 ). Eene tegenovergestelde beslissing gaf ons oude recht en geven de meeste nieuwere, speciale en algemeene, buitenlandsche wetten 2). Ze is ook in overeenstemming met hetgeen art. 1500 B. W. omtrent den koop verordent. Het ontwerp omhelst het laatste stelsel. Volgens den algemeenen regel (zie hierboven § 8, blz. 19) zijn echter partijen bevoegd eene afwijkende regeling te treffen. Ook buiten het geval van overeenkomst der partijen deze zeer gemakkelijke wijze van verbreking van het arbeidscontract te erkennen, schijnt niet gewenscht. Overbodig is eene bepaling als die van art. 2640 Ontwerp van 1820, dat „het geven of ontvangen van eenen godspenning wel als een bewijs der getroffene overeenkomst, maar geenszins als een noodzakelijk vereischte tot derzelver geldigheid zal worden aangezien". De tweede vraag wordt in het ontwerp eenigszins anders beslist, dan art. 3 van het Ontwerp-DRUCKER doet. Zoude volgens dit laatstgenoemd artikel de godspenning nimmer worden in mindering gebracht op het loon, tenzij daartoe een bijzonder beding in de overeenkomst werd opgenomen, volgens het voorgestelde tweede lid van artikel 1637 e zal ook in enkele gevallen, Zie o. a. J. H. G., in Opmerkingen en Mededeelingen, dl. 5 (1849,) bl. 55 vlg. 1) Verdere literatuur bij Hingst, Rechtsgel. Btjdr. en Bijbl. 1888 A. bl. XCIV vlg. Verg. echter ook Diephuis, t. a. p., dl. XII (1889,) bl. 353 en Mr. C. &SSER, Handleiding Burg. Recht, dl. 3, bl. 166. Voor het Fransche Recht: GuiLLOUARD, t. a. p., n.

701.

Arntzenius, Institutiones j'uris belgici 1, 10 § IV. Gesindeordnungen van Pruisen § 46, Baden § 2, Saksen § 20; Alg. Duitsch Handelswetb., art. 285 oud; Burg. Wetb. van Saksen §§ 893 vlg.: Zwits. Verbintenissenrecht, art. 178; Burg. "Wetb. v. h. Duitsche Rijk, § 336. 2)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 80

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken