Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 369

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 369

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

425

baar (4). Beter over te laten aan een scheidsgerecht van deskundigen, zooals den verzoeningsraad uit de Kamers van arbeid (5), of aan een speciaal daarvoor ingesteld rechtscollege, waarin arbeiders en werkgevers zitting hebben (4, 13). Bijv. Kamers van arbeid of „de commissiën van deskundigen, die uit de Arbeidswet behooren voort te komen" (4). Is dit is strijd met de Grondwet, dan wordt vertrouwd, dat de Regeering er niet tegen opzien zal die daaromtrent te wijzigen (4). Onbillijk, dat aan werkgevers, wier inkomsten van een samenloop van omstandigheden afhangen, en aan werkgevers, die geregelde inkomsten genieten, dezelfde financieele verplichtingen worden opgelegd. Billijk de werkgevers in twee groepen te verdeelen, bijv. werkgevers met vast inkomen boven een bepaald bedrag per jaar en werkgevers zonder geregelde inkomsten (4). Een eisch van dringend en dadelijk belang is principieele herziening van de Vide afdeeling, Titel VII, van het 3de Boek Burgerlijk Wetboek, speciaal van de artt. 1645 en 1646, welke den als het ware plaatsen buiten het gemeene recht (9). Inlassching verzocht van een artikel, regelende het in dienst nemen en ontslaan van zoogenaamde losse werklieden (9).

aannemer

Het wetsontwerp. Arbeidsovereenkomsten door de gehuwde vrouw aanbehoeve van de huishouding. De wijziging van het artikel is niet in het belang van de loonarbeidster, die middellijk afhankelijk wordt gesteld van den man (5). Art.

gegaan

164.

ten

Art. 1403

Artikel.

lid) {oud). Bezwaren tegen dit lid van het gewijzigd wetsontwerp niet overgenomen (4).

(vierde

artikel, in het

II.

Algemeene bepalingen.

Het kan voorkomen,

dat een arbeider, aangenomen tegen een bepaald dag- of uurloon, later aan stuk- of tariefwerk wordt gezet en minder verdient. Wenschelijk te bepalen, dat hij in dat geval niet minder verdient dan het eerst bedongen loon (5). Art. 1637 £. Toepasselijkheid van de voorschriften der arbeidsovereenkomst. Duidelijk te omschrijven, dat ook thuis voor meer dan één persoon werkende arbeiders onder dit artikel vallen. In de kleermakerij zijn 90 pet. thuiswerkers (13). Art. 1637/i Bevoegdheid van de gehuwde arbeidster zonder bijstand van haren man arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Met het oog op het belang van het huisgezin is het gewenscht, dat de vrouw voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten den bijstand van haren man noodig heeft, maar dat zij, in geval van

weigering van den man, de tusschenkomst van den kantonrechter

kan inroepen

(10).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 369

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken