Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 395

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 395

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

383

Ook werd door enkelen betoogd, dat een perceel zeer wel voor woning ongeschikt kan zijn en toch zonder bezwaar als fabriek of werkplaats zou kunnen worden gebezigd. Hiertegen werd evenwel aangevoerd, dat de reden tot onbewoonbaarverklaring meestal gelegen zal zijn in bouwvalligheid, te geringen kubieken inhoud, stank, gebrek aan lucht of licht, en dergelijke omstandigheden, welke een gebouw evenzeer voor fabriek of werkplaats ongeschikt maken. Art. 76. Sommige leden konden zich niet vereenigen met het ten aanzien van dit artikel door de Regeering ingenomen standpunt, zooals dat op bladz. 35 der Memorie van Toelichting is uiteengezet. Waar de Regeering meent, dat het verbod om b.v. in eene bakkerij eene slaapplaats te hebben naar het kader van het wetsontwerp een uitvloeisel moet zijn van de overweging, dat het niet in het belang van bakkersgezellen is hunne slaapplaats te hebben in een zeer warme en ongezonde atmosfeer, waren de hierbedoelde leden van oordeel, dat juist deze overweging ligt buiten de lijn waarlangs het wetsontwerp zich beweegt. Huns inziens moest het in het ontwerp bedoelde verbod alleen dan gelden, wanneer de localiteit, door die tevens als slaapplaats te bezigen, ongeschikt zou worden voor het aldaar verrichten

van de bij den algemeenen maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden, maar behoort, wanneer dit laatste niet het geval is, de arbeidswetgever zich niet in te laten met de vraag, of zulk eene localiteit geschikt is om als slaapvertrek dienst te doen. Andere leden achtten het standpunt der Regeering in hoofdzaak juist en meenden, dat, althans voor zoover de localiteit be-

stemd zou zijn als slaapplaats voor arbeiders, een verbod op grond van ongeschiktheid voor dit doel wel in eene arbeidswet past. De Woningwet zou in deze den arbeider geen hulp kunnen verschaffen, want de gevallen zijn geenszins ondenkbaar, waarin eene op zich zelve voor slaapvertrek geschikte localiteit daarvoor ongeschikt zou worden, wanneer er ook gearbeid werd. De Regeering had intusschen, naar deze leden meenden, wijs gedaan door in het wetsontwerp geen criterium te noemen, waarnaar de bedoelde aanwijzing van werkzaamheden zal geschieden. In vele gevallen toch zou er geen scherp onderscheid te maken zijn, of een vertrek door het aldaar verrichten van arbeid ongeschikt wordt voor slaapplaats, dan wel of het door als slaapplaats gebruikt te worden ongeschikt wordt voor werklokaal. Enkele leden, die eveneens het standpunt der Regeering met betrekking tot het motief, dat tot het verbod moet lijden, tot het hunne maakten, zouden, om allen twijfel af te snijden en tevens het aan den algemeenen maatregel van bestuur overgelaten terrein eenigszins in te krimpen, in het artikel de woorden „met het oog op de gezondheid of de zedelijkheid" wenschen te zien ingelascht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 395

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken