Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 189

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 189

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

177

eene plaats worden ingeruimd aan andere bepalingen, welke een publiekrechtelijk karakter vertoonen. Het in het ontwerp bedoelde stuk zal intusschen geen enkel voorschrift van privaatrechtelijken aard bevatten. De bedoeling van het opmaken, het ophangen en het aan de arbeiders uitreiken van het stuk dient eenvoudig als waarschuwing. Ondanks de meest strenge beveiligingsmaatregelen en ondanks het meest gestrenge toezicht op de nauwgezette naleving daarvan, zullen zal

menige fabriek meerdere gevaarlijke plaatsen zijn. Door beveiligingen kan men daar niet steeds het gevaar voor ongevallen keeren. Een hijschbak bijv. kan als zoodanig zeer goed zijn ingericht, maar toch bij onoordeelkundig gebruik gevaar opleveren. In dergelijke gevallen kan men trachten ongevallen te keeren door de arbeiders er telkens aan te herinneren, dat het wenschelijk is dat zij iets nakomen. Ten einde nu niet het woord „fabrieksreglement" te bezigen, schijnt het raadzaam het stuk „waarschuin

wing"

te

noemen.

Voor zooveel noodig moge nog worden

herinnerd, dat de waarvoor den arbeider, in dien zin dat overtreding daarvan een strafbaar feit zoude opleveren, maar dat zij voor den arbeider slechts metterdaad als waarschuwing heeft te dienen. De waarschuwing strekt slechts om de arbeiders bekend te maken met een aantal verplichtingen, die zij met het oog op de veiligheid van anderen of van zich zelven behooren na te komen.

schuwing geenszins verbindend

§

2.

is

Voorschriften, ten behoeve alleen van jongens, meisjes of vrouwen.

Art. 200. Na hetgeen in den aanvang der toelichting tot dit hoofdstuk over de bijzondere bescherming van jongens, meisjes en vrouwen is medegedeeld, behoeft § 2 geen breede toelichting. Herinnerd moge worden, dat de voorschriften van § i evenzeer van kracht blijven op de werklokalen, waar jongens, meisjes en vrouwen werkzaam zijn, maar dat daarnaast de artikelen 201 tot en met 206 ten opzichte van werklokalen, waarin een of meer jongens, meisjes of vrouwen werkzaam zijn, van kracht zijn. Komt zoowel in § i als in § 2 eenig voorschrift voor ten aanzien van hetzelfde onderwerp, dan zal voor de hier bedoelde werklokalen dus steeds het strengere voorschrift gelden.

In § I komen alleen bepalingen omtrent het Artt. 201 203. aantal personen voor, dat in eenig werklokaal mag worden toegelaten, wanneer dat werklokaal deel uitmaakt van eene fabriek. In § 2 komen dergelijke bepalingen ook voor ten aanzien van werkplaatsen. Zulks is geheel in aansluiting met hetgeen thans reeds geldt, vermits het Arbeidsbesluit voor bepaald aangeduide werklokalen ten aanzien van hoogte en luchtruimte bepalingen III.

12

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 189

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken