Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 453

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 453

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

441 tot eene schijnvertooning zal kunnen worden gemaakt. Van eene wettelijke regeling kan, meende men, hier dan ook kwalijk worden gesproken. Nagenoeg alles wordt overgelaten aan het inzicht der Regeering. Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen worden aangewezen de fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daarvan, voor welke de lo-urige arbeidsdag zal gelden bij algemeenen maatregel van bestuur zal voor sommige van deze inrichtingen of localiteiten die arbeidsdag tot lo, 9 of zelfs 8 uren kunnen worden ingekrompen (art. 313); door of namens den Minister zal kunnen worden vergund, dat ook laatstbedoelde langere arbeidsduur nog wordt overschreden (art. 319); en eindelijk zal zelfs het hoofd of de bestuurder van de fabriek of werkplaats voor ten hoogste 20 dagen in een kalenderjaar eigenmachtig het bij den algemeenen maatregel van bestuur of door den Minister vastgestelde aantal werkuren met 2 kunnen verhoogen (art. 322). Opgemerkt werd, dat bij een zoo groot aantal vrijstellingen en overgangsbepalingen en bij eene zoo ruime omschrijving van de inrichtingen, waarop de bepaling van toepassing zal zijn, zonder eenig bezwaar een maximale arbeidsduur voor alle bedrijven zou

king

;

kunnen worden ingevoerd. Van andere zijde werd betoogd, dat het feit, dat de Regeering krachtens de voorgestelde bepaling den arbeidsduur voor nagenoeg alle bedrijven zou kunnen beperken, er juist toe moet leiden de omschrijving van art. 309, 2, te vervangen door eene duidelijke aanwijzing van de fabrieken en werkplaatsen, waarop zij de regeling wenscht toe te passen. Het is toch voor de ondernemers geen zaak zonder belang, dat zij weten, of al dan niet ook in hunne fabriek of werkplaats de arbeidsduur zal kunnen worden beperkt. Getwijfeld werd, of hier, evenals elders in het wetsontwerp, „fabrieken en werkplaatsen" eene minder juiste uitdrukking is voor „soorten van fabrieken en werkplaatsen", dan wel of het in de bedoeling der Regeering ligt hier metterdaad bepaalde inrichtingen aan te wijzen. Hoewel het medegedeelde in de Memorie van Toelichting (bldzz. 12 en 73) het eerste doet veronderstellen, zou men toch gaarne dienaangaande meerdere zekerheid erlangen. Met betrekking tot de vaagheid van de bepaling werd nog meer in het bijzonder de aandacht gevestigd op de volgende

onderdeelen a. Wanneer de arbeid „het langdurig aannemen van éénzelfde houding" vordert, zal dit reeds voldoende zijn om het bedrijf als voor de gezondheid schadelijk te beschouwen. In alle bedrijven waarin de werkzaamheden geheel of voor een groot deel zittende plegen te geschieden zal dus de arbeidsduur kunnen worden

beperkt. c. In art. 1 2 1 wordt, onder c, eveneens melding gemaakt van „schadelijke dampen" daar wordt echter gesproken van het „in den regel" ontstaan van die dampen, eene beperking welke hier ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 453

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken