Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 579

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 579

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

635 heeft en door dezen voor een ieder ter inzage nedergelegd op de secretarie der gemeente. Hij geeft van die nederlegging kennis in een of meer nieuwsbladen. De staat der dagloonen wordt op de boven omschreven wijze om de vijf jaren herzien. Indien het echter noodzakelijk mocht blijken, kunnen Gedeputeerde Staten gelasten, dat de herziening voor een of meer gemeenten of gedeelten daarvan eerder zal

geschieden.

Het is den ondergeteekende wenschelijk voorgekomen, de dagloonen zooveel mogelijk plaatselijk te doen bepalen. De loonen toch, in de landbouwbedrijven uitbetaald, zullen in ons land niet overal gelijk zijn. De soort van cultuur, de aard van den bodem, plaatselijke gebruiken enz., zijn alle van invloed op de hoegrootheid van het loon. Wilde men de dagloonen laten vaststellen bij. algemeenen maatregel van bestuur of bij Koninklijk besluit, dan zou daarbij misschien niet zoo nauwkeurig met de locale omstandigheden rekening kunnen worden gehouden dan wanneer de vaststelling geschiedt door ter plaatse woonachtige deskundigen. Men verkrijgt zoodoende een vrij groote zekerheid, dat de gefingeerde dagloonen verband zullen houden met het werkelijk verdiende loon. De vaststelling der dagloonen nu kan aan niemand beter worden opgedragen dan aan de commissiën van aanslag. Deze commissiën zijn in het stelsel van het ontwerp toch noodig om de premie van den werkgever vast te stellen. Hare taak zal niet aanmerkelijk verzwaard worden, indien zij tevens eens in de vijfjaren belast worden met het bepalen der dagloonen. Gesteld al, dat men het verkieselijker vond de dagloonen door het centrale gezag te laten vaststellen, dan zou zulks toch niet anders kunnen gebeuren, dan nadat de Regeering in alle gemeenten een onderzoek naar de loonen had laten instellen om uit dat onderzoek tot de vaststelling van het dagloon te komen. Het zou dan voor de hand liggen, dat de Regeering daaromtrent het advies van de commissie van aanslag zou inwinnen en in de meeste gevallen dit advies zou volgen, daar de commissie, uit deskundigen samengesteld, op de hoogte van de loonen in de landbouwbedrijven zou zijn. Feitelijk zouden dus in dit geval de dagloonen toch door de commissie van aanslag worden vastgesteld. Het is den ondergeteekende daarom wenschelijker voorgekomen, de vaststelling der dagloonen ook formeel aan de commissiën van aanslag op te dragen. Ten einde te waarborgen, dat de commissie, die in den regel uit landbouwers zal bestaan, de dagloonen niet te laag zal vaststellen, is bepaald, dat tegen het bedrag der door haar vastgestelde dagloonen bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten.'

Boven is reeds aangetoond, waarom de premieberekening der Ongevallenwet igoi niet ongewijzigd kan worden toegepast op de landbouwbedrijven. Een stelsel diende te worden gevonden,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 579

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken