Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 343

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 343

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

VERSLAG. Nadat bij brief van 14 Januari jl. de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer met een gewijzigd ontwerp van wet was ingezonden, heeft de Commissie van Rapporteurs overwogen, in hoeverre er voor haar termen zouden amendementen op dit ontwerp voor te stellen. Die overweging gaf aanleiding tot het verlangen om ten aanzien van onderscheiden punten alsnog met de Regeering in overleg te treden. De commissie heeft daarom door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer den Minister van Justitie tot zoodanig overleg uitgenoodigd. Aan die uitnoodiging werd met de meeste welwillendheid gevolg gegeven. De Commissie kwijt zich thans van den haar bij art. 34 van het Reglement van Orde opgelegden plicht om van de uitkomsten van dit overleg aan de Kamer mededeeling te doen. zijn,

I. Van de zijde der Commissie werd niet overtuigend geoordeeld het betoog in de Memorie van Antwoord, dat wijziging van nog andere dan de in artikel I en artikel IV genoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van sommige artikelen van de andere wetboeken onnoodig moet worden geacht. Wijzi-

ging althans van de artikelen 40 en 233, 5 van de Faillissementswet scheen der Commissie noodzakelijk. De Minister bleef in het algemeen de opvatting handhaven, in de Memorie van Antwoord uiteengezet, dat de wetgever zich ten deze op het juiste standpunt stelt, indien hij, in verband met de regeling der arbeidsovereenkomst, in aanverwante artikelen geen andere wijzigingen aanbrengt, dan dezulke, waardoor de inhoud dier bepalingen eenige noodzakelijke, materieele verandering ondergaat. Overigens wenschte hij de noodzakelijkheid van wijziging van beide, door de Commissie genoemde artikelen der Faillissementswet nog nader te overwegen. .

II.

niet in

Van de

zijde der Commissie werd de vraag gesteld, of de bepaling van art. 1195, 4 van het Burgerlijk Wet.,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 343

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken