Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 387

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 387

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

375

onder B, van het Arbeidsbesluit en niet worden in art. i van het Veiligheidsonder de letter A, in de eerste categorie worden gerang-

volgd van

art.

13,

opgenoemd de werklokalen, welke besluit,

schikt.

Het artikel maakt bij de verschillende stoffen en voorwerpen onderscheid tusschen bereiden, vervaardigen en verwerken. Men vroeg, of het juist gezien is, bij loodoxyd, loodsuiker, loodwit, menie en chromaatstoffen alleen van bereiden te spreken; ook het verwerken van die stoffen scheen te moeten worden genoemd. Waar van „accumulatoren voor electriciteit" sprake is, werd de vraag vernomen, of niet daaraan behoort te worden toegevoegd „op de wijze waarop zulks tegenwoordig pleegt te geschieden" de mogelijkheid toch scheen niet uitgesloten, dat de vervaardiging van die accumulatoren mettertijd zal plaats hebben op eene geheel andere wijze, welke aan de verbodsbepaling van dit artikel allen grond zou ontnemen. Vrij algemeen was men echter van oordeel, dat het de voorkeur verdient de bepaling in anders zou de geringste wijziging dit opzicht ongewijzigd te laten in de manier van vervaardigen der accumulatoren de toepasselijkheid van het artikel in twijfel doen trekken. Zou na verloop van tijd het verbod inderdaad zijn reden van bestaan verliezen, dan zou niets verhinderen het uit het artikel te schrappen. :

;

;

a. Tegenover enkele leden, die met dit verbod, dat van vrouwen door nagenoeg haar geheele leven de mogelijkheid op verdiensten uit eigen arbeid bij de steenfabrieken ontzegt, niet ingenomen waren en vreesden, dat bevordering van het neo-malthusianisme en toeneming der gevallen van abortus provocatus daarvan het gevolg zouden zijn, waren er verschei-

Arl. 68,

aan

tal

dene, die de bepaling toejuichten en haar niet tot steenbakkerijen zouden willen zien beperkt, maar tot anderen zwaren arbeid, zooals b.v. bij de pottenbakkerijen, zouden wenschen te zien uitgebreid. Sommigen hunner meenden, dat de vervulling van dezen wensch het best bereikbaar ware, indien aan het artikel de bepaling werd toegevoegd, dat hetgeen thans wordt voorgesteld voor de steenbakkerijen bij algemeenen maatregel van bestuur ook van toepassing zou kunnen worden verklaard op andere fabrieken en werkplaatsen. Anderen van de hier bedoelde leden hadden tegen deze oplossing bezwaar; in het Regeeringsvoorstel worden reeds zoovele onderwerpen aan algemeene maatregelen van bestuur ter regeling overgelaten, dat men hun aantal niet behoort te vergrooten. Meent men, dat het mogelijk is de bepaling ook tot andere bedrijven uit te breiden, dan verdient het de voorkeur die bedrijven in de wet te noemen. Eenige leden keurden af, dat hier van „moeders" wordt gesproken liever zouden zij, in navolging van de Duitsche Gewerbeordnung spreken van vrouwelijke personen die een ge;

zin te verzorgen hebben. Niet alleen zou daardoor beter

worden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 387

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken