Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 185

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 185

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

175

en dat zij dan restitutie van de door haar bepaalde premiën van een gedeelte daarvan) kreeg. Ook dit is niet raadzaam. Het is niet zeker, dat de vrouw, weduwe geworden, ingeval van invaliditeit of ouderdom recht op weduwenrente zal hebben: de man kan ontheffing vragen, de verzekering doen vervallen of bij zijn overlijden niet voldaan hebben aan de vereischten van litt. c van art. 50. Het vorenstaande daargelaten, zou restitutie van premiën, waarmede uit den aard der zaak gepaard zou gaan dat de verzekering vervalt, niet in het belang der vrouw zijn. In het Duitsche stelsel (i) is er nog iets voor te zeggen, omdat dever2;ekering daar vervalt door het gedurende een bepaalden tijd niet storten van een zeker aantal premiën; wordt geen restitutie verleend, dan zal niettemin de verzekering van vele vrouwen, die in het huwelijk treden, vervallen en zoodoende zouden de vroegere premiën vruchteloos gestort zijn. In het stelsel van het ontwerp

viel (of

tegen dergelijke regeling. De verzekering vervalt niet de vrouw na haar huwelijk nooit meer een premie. hetzij staande het huwelijk, hetzij Wordt zij blijvend invalide zij krijgt, indien of zoodra de invana de ontbinding daarvan liditeitswachttijd vervuld is, een rente of, is het bedrag der rente te gering doordien zij tal van jaren niet stortte, een uitkeering in eens (art. 36) en deze uitkeering krijgt zij op een tijdstip, waarop zij invalide is en er dus veel meer behoefte aan heeft, pleit alles

al

betaalt

dan

bij

De

— —

het sluiten van het huwelijk.

zal in den regel door de vrouw vóór het huwelijk vervuld zijn en, is dit niet het geval, na het huwelijk vervuld worden. Aanspraak op ouderdomsrente, uit eigen hoofde zal de gehuwde vrouw, die na haar huwelijk niet doorstort, niet krijgen omdat zij den ouderdoms wachttijd niet vervullen zal. Was de vrouw verzekerd vóór haar huwelijk, dan kan zij, al werkt zij niet voor loon, doorstorten tot de ouderdomswachttijd vervuld is, zoodat zij ook bij het bereiken van den leeftijd van 70 jaren, zonder invalide te zijn, een rente krijgt. Gehuwd, blijft de vrouw krachtens het tweede lid van art. i verzekeringsplichtig, al werkt zij alleen in het gezin, terwijl het haar in dat geval, hoewel verzekeringsplichtig, vrij staat niet te storten, zoolang zij geen betaalden arbeid verricht (art. 120 tweede lid.) Het bedoelde stelsel vervallen der verzekering der vrouw met restitutie van premiën, indien zij in het huwelijk treedt met een verzekerde of indien haar man verzekeringsplichtig wordt invaliditeits wachttijd

zou ook andere nadeelen hebben. De verzekerde vrouw trouwt met een man, die niel verzekerd is; haar verzekering vervalt dus niet. Op een gegeven oogenblik geraakt het gezin in financieele moeilijkheden. De vrouw heeft wellicht na haar huwelijk doorgestort, hetgeen zij te eerder zal doen, omdat haar man niet ver(ï)

§§ 42 en 46 der wet van 1899.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 185

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken