Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 498

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 498

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

486 betreft, ook blijkens de beweegreden, uitden arbeid onder grooteren dan den atmosferischen luchtdruk bij bouwwerken. De economie van het ontwerp zou wellicht worden verstoord, indien daarin ook bepalingen werden opgenomen ter beveiliging van personen, die in diezelfde omstandigheden arbeid verrichten bij andere werken, zooals b.v. van duikers, bij het opruimen van wrakken, enz. maar men wenschte er toch de aandacht der Regeering op te vestigen, dat ook de veiligheid van die personen niet aan hare zorg mag ontgaan. Waar ook de eigenlijke caisson-arbeid misschien niet altijd tot bouwwerken beperkt blijft, werd in overweging gegeven in elk geval het woord „bouwwerken" te vervangen door „bouwen andere werken".

Het wetsontwerp

sluitend

;

Artikelen.

Art. I. In verband met de woorden „of gewerkt hebben" werd de vraag gedaan, gedurende hoe langen tijd na het verlaten van den caisson de arbeider aan de van Overheidswege te stellen veiligheidsbepalingen zal zijn

onderworpen.

h. Men stemde geheel in met de in de Memorie van Toelichting uitgesproken meening, dat de luchtverversching automatisch behoort plaats te hebben en dat de automatische inrichtingen buiten het bereik der arbeiders moeten blijven. Verscheidene leden achtten dit punt van zoo groot belang, dat zij gaarne in de wet zelve de bepaling zouden zien opgenomen, dat alle luchtleidingen van een zelfwerkende klep moeten zijn voorzien. Met betrekking tot de reservetoestellen werd in overweging gegeven, niet alleen steeds de aanwezigheid van een reserve-luchtpomp te eischen, maar ook voor te schrijven, dat aan de syphon-leiding een reservekraan moet zijn aangebracht. c. Waar de luchtverversching zulk een voorname factor is, werd aanbevolen het minimum voor de hoeveelheid lucht, welke doorgevoerd moet worden, niet te laag te stellen en als zoodanig

60 kubieke meter per uur en per arbeider voor te schrijven. Voorts zullen ook omtrent de zuiverheid van de lucht voor-

b.v.

schriften

moeten worden opgenomen.

Met

het oog op het groote belang, dat in behoorlijke elecverlichting van de recompressiesluis is gelegen, werd er op aangedrongen, dat ook deze inrichting onder de in de wet d.

trische

genoemde worde opgenomen. c. Voor elke werkkamer zullen, naar door eenige leden werd opgemerkt, ten minste twee luchtsluizen noodig zijn, opdat indien een ongeval mocht voorkomen, de arbeiders zoo spoedig mogelijk de werkkamer kunnen verlaten. Voorts zal voor elke luchtsluis in normale omstandigheden een minimale luchtruimte, van 0,75 kubieke meter per persoon moeten worden gevorderd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 498

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken